Caritas

CARITAS/DIACONIE

 

staat voor

      ZORG

                  STRIJD

                        SOLIDARITEIT

  Zorg: Caritas levert maatwerk op vragen van de mensen 

Strijd: Caritas reageert kritisch op de ontwikkelingen in onze omgeving 

Solidariteit: Caritas is dienend, heeft een open oor voor noden van de mensen en verdiept zich in de oorzaak Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de parochie en beschikbare middelen 

Wat doet Caritas Walcheren van de H. Maria parochie namens de parochiegemeenschap ? 

  • Collecteert maandelijks voor diverse en maatschappelijke projecten.
    Voorbeelden hiervan zijn kerstpakketten, Mensen in Nood, Solidaridad, In – en Uitloophuis en andere projecten.
  • Is betrokken bij de bovenstaande (plaatselijke) activiteiten, zowel in bestuurlijke als uitvoerende zin.
  • Ondersteunt de Wereldwinkel Vlissingen.
  • Zamelt levensmiddelen in voor de jaarlijkse actie t.b.v. de arme bevolking van Roemenië. 
  • Ondersteunt Amnesty International  
 image005  

 0ns adres:

Caritas H. Maria Parochie
Singel 106
4382 LC Vlissingen

Tel. 0118-412247 

 

Wilt u Caritas financieel ondersteunen:

Bankrekening NL82 RABO 0117 0296 61
t.n.v. Caritas Walcheren
o.v.v “algemeen” of specifiek doel.