Caritas

CARITAS/DIACONIE

staat voor:   ZORG     STRIJD      SOLIDARITEIT

Zorg: Caritas levert maatwerk op vragen van de mensen

Strijd: Caritas reageert kritisch op de ontwikkelingen in onze omgeving

Solidariteit: Caritas is dienend, heeft een open oor voor noden van de mensen en verdiept zich in de
oorzaak Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de parochie en beschikbare middelen

Wat doet Caritas Walcheren van de H. Maria parochie namens de parochiegemeenschap ?

  • Collecteert maandelijks voor diverse en maatschappelijke projecten.
    Voorbeelden hiervan zijn kerstpakketten, Mensen in Nood, Solidaridad, In – en Uitloophuis en andere projecten.
  • Is betrokken bij de bovenstaande (plaatselijke) activiteiten, zowel in bestuurlijke als uitvoerende zin.
  • Ondersteunt de Wereldwinkel Vlissingen.
  • Zamelt levensmiddelen in voor de jaarlijkse actie t.b.v. de arme bevolking van Roemenië.
  • Ondersteunt Amnesty International
Afbeeldingsresultaat voor logo caritas walcheren

Wilt u Caritas financieel ondersteunen?

Bankrekening NL82 RABO 0117 0296 61

t.n.v. Caritas Walcheren
o.v.v “algemeen” of specifiek doel.