Emmauskerk (Dishoek)

bron: katholiek toeristenpastoraat werkgroep Emmauskerk

De toeristenkerk is in 1964 ingewijd door Mgr. G. de Vet, toenmalig bisschop van Breda. De kerk wordt toegewijd aan de H. Michaël.  In 1978 is de eerste werkgroep ontstaan, die de verzorging van de kerk op zich nam. De tegenwoordige werkgroep bestaat uit 14 leden aangevuld met 4 mensen die  ondersteunend werk verrichten.

Aalmoezenier J. Sweere  is al ruim 25 jaar zeer nauw betrokken bij onze toeristenkerk.

In 1984 wordt de beeldengroep “de Emmausgangers” onthuld. Omdat de Emmausgangers – na teleurstelling – Christus ontmoet hebben, was het onze overtuiging dat ook de toerist recht had op een mooie ontmoeting. Onze kerk heet nu “Emmauskerk”.

In 1987 wordt een van wrakhout gemaakt kruis aan de achterwand van het priesterkoor geplaatst.
In 1988 wordt het Mariahoekje ingericht.

De werkgroep verzorgt de kerk in alle opzichten. Het betreft het totale onderhoud en het assisteren tijdens de vieringen, enz. Tijdens de zomerperiode komt elke woensdag een aantal van ons bijeen in de kerk. We bespreken wat er gedaan moet worden, doen onderhoudswerk en ontvangen bezoekers.

Het toeristenseizoen loopt van half mei tot half september. Elke zondag is er om 10.00 uur een viering.
Afwisselend zijn dit eucharistievieringen of woord en communie vieringen. Per seizoen 19 vieringen met een bezoekersaantal van gemiddeld 150 mensen per viering. Er wordt getracht om elke viering muzikaal te ondersteunen door middel van een koor, solozangeres of een organist die de samenzang begeleid.

Omdat de kerk zich goed leent voor andere activiteiten wordt er getracht om geregeld een tentoonstelling te organiseren. B.v. schilderijen of andere vormen van kunst. Dit lukt niet ieder jaar, maar toch wel heel geregeld. Financieel zijn we geheel afhankelijk van de opbrengst van de collecte, kaarsengeld, giften e.d. Vandaar ons mandje bij de deur voor het onderhoud van de kerk. Met uw steun hopen we dit werk nog lang te kunnen voortzetten.