Parochiebestuur

Bestuursleden worden telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop van Breda.

Het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren is belast met de dagelijkse leiding van de parochie.
Zij staat, naar kerkelijk recht, altijd onder leiding van de pastoor. De overige bestuursleden worden
(her) benoemd door de bisschop. In de praktijk worden de bestuursvergaderingen binnen onze parochie voorgezeten door de vice voorzitter. Het bestuur van onze parochie bestaat uit de volgende personen:

Paul Verbeek, waarnemend pastoor voorzitter

Ruud Louwes (Middelburg) , vice-voorzitter en lid van het besturenoverleg Boven de Schelde.
e-mail: r.louwes@rkwalcheren.nl

Paul Stok (Middelburg) , bestuurslid, gebouwen, wrnd. secretaris
e-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Benedict Hamans (Middelburg), penningmeester.
e-mail: penningmeester@rkwalcheren.nl

Vacant , secretaris
e-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Mevr. C. Poppelaars (Veere), algemeen bestuurslid, vrijwilligersbeleid
e-mail: c.poppelaars@rkwalcheren.nl

Mevr. T. van Hoof (Vrouwenpolder), adviseur missionaire kerk
e-mail: t.vanhoof@rkwalcheren.nl

De pastoor van de parochie is vanuit zijn functie de voorzitter. De overige functies worden vervuld door parochianen, die vanuit hun achtergrond, ervaring en belangstelling de gewenste expertise kunnen inbrengen, en voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen om de parochie naar behoren te kunnen besturen. Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.

Het bestuur van de parochie is verantwoordelijk voor het financiële, personele en pastorale beleid, en het beheer van gebouwen en bezittingen. Steun daarin wordt verkregen vanuit het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, het Vicariaat Middelburg en het Bisdom van Breda.

De bestuursvergaderingen worden 10 tot 11 keer per jaar gehouden. De overige tijdsinvestering is wisselend en afhankelijk van wat in de bestuursvergaderingen is besloten en/of wat aan de orde is.

Het parochiebestuur weet zich door vele honderden vrijwilligers in de parochie gesteund in de zorg voor een goede dagelijkse gang van zaken.


 

Voorzitter, nog niet bekend

Ruud Louwes (Middelburg) , vice-voorzitter en lid van het besturenoverleg Boven de Schelde.
e-mail: r.louwes@rkwalcheren.nl

Paul Stok (Middelburg) , bestuurslid, gebouwen, wrnd. secretaris
e-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Benedict Hamans (Middelburg), penningmeester.
e-mail: penningmeester@rkwalcheren.nl

Vacant , secretaris
e-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Mevr. C. Poppelaars (Veere), algemeen bestuurslid, vrijwilligersbeleid
e-mail: c.poppelaars@rkwalcheren.nl

Mevr. T. van Hoof (Vrouwenpolder), Adviseur bestuur


Ruud Louwes, vice voorzitter stelt zich voor:

Opgegroeid in Ulft in de Achterhoek, planologie gestudeerd in Tilburg, officiersopleiding gehad in ’t Harde en de parate dienstplicht in Assen vervuld en in 1990 begonnen met mijn eerste baan bij RBOI in Rotterdam. Na vijf jaar ben ik verhuisd naar de RBOI-vestiging en dus ook de stad Middelburg.

Het adviesbureau heet nu Rho adviseurs voor leefruimte. Ik ben adviseur voor eenvoudige en ook nogal complexe projecten. Die projecten variëren: de bouw van één nieuwe woning aan de oever van het Veerse Meer aan Noord-Bevelandse kant, het aquaduct in de rijksweg A4 in Steenbergen, de N57 rondom Middelburg en het Havenplan Breskens. Daarnaast zit ik in kernteams van Rho voor de stikstofproblematiek, de Europese Dienstenrichtlijn en de Omgevingswet die het vanaf 2021 allemaal veel eenvoudiger en beter moet maken als we een initiatief willen realiseren in onze leefomgeving. Daarover adviseer ik gemeenten, ministeries en ook projectontwikkelaars. Er is veel te doen.

Op Walcheren ben ik lid van het Slavisch Koor Srétenieje, in verschillende gedaantes: tenor, solist, sinds lange tijd bestuurslid en vanaf voorjaar 2019 als voorzitter. Ik ben voorzitter van de KBO afdeling Middelburg-Veere. Het is een afdeling met vele uiteenlopende activiteiten en gelukkig met vele actieve vrijwilligers die van alles organiseren en nieuwe initiatieven nemen. Thuis zijn er twee katten, Mimi en Mr Kitty, en in Amsterdam woont Micha, mijn pleegzoon.

In de Mariaparochie zal ik me inzetten voor het vrijwilligersbeleid. Er zijn veel vrijwilligers, er zijn veel activiteiten, er is veel te doen. Dat zag ik als kerkbezoeker, als bestuurslid ga ik het nog nadrukkelijker ervaren. Ik hoop velen van u de komende tijd te ontmoeten en eens te bespreken wat ik voor u kan betekenen.