PASTORAAL TEAM SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Maria Parochie op Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Ria Mangnus, Alida van Veldhoven en pater Thaddy de Deckere MHM zijn de pastorale werk(st)ers, die – volgens een goede onderlinge afstemming van de taken – werkzaam zijn in beide parochies.
Geerten Kok is teamleider van het pastoraal team.

Het team wordt voor het werk in beide parochies administratief ondersteund door Ria Boonman
en Lenie Rijk. E: info@rkbovendeschelde.com

pater Thaddy de Deckere MHM, parochie vicaris Middelburg
E: thaddeus@gmail.com

Ria Mangnus, pastoraal werkster
E: r.mangnus@rkwalcheren.nl

Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
E: alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com

Geerten Kok,  teamleider                             
E: gkok@bisdombreda.nl

PASTORALE TEAMWACHT: 06 53 63 71 30
Bij overlijden van een dierbare of verzoek om toedienen van het sacrament der zieken
kunt u dit nummer bellen tussen 8.00 uur en 22.00 uur
7 dagen van de week