Pastoraal team

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Mariaparochie op Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Het is daarom, dat het Pastoraal Team bestaat uit vijf personen. Paul de Maat is – als eindverantwoordelijke priester – de pastoor van de Heilige Mariaparochie, terwijl Fons van Hees diezelfde verantwoordelijke functie vervult in de Heilige Pater Damiaanparochie.

Jeanine Heezemans, Ria Mangnus en Wiel Hacking zijn de pastorale werk(st)ers, die – volgens een goede onderlinge afstemming van de taken – werkzaam zijn in beide parochies.

Pastoraal Team boven de Schelde.
Pastoor F. van Hees, Pastoraal werkers R. Mangnus, A. van Veldhoven en W. Hacking. Mw. K. van de Wiele ontbreekt.
(C) Peter Vrancken

Het team wordt voor het werk in beide parochies administratief ondersteund door Plonie Paree.

Fons van Hees, pastoor H. Pater Damiaanparochie
T: 0111 – 720 565
E: a.van.hees@rkwalcheren.nl   Paul de Maat, pastoor H. Mariaparochie
T: 0118-467076 E: p.de.maat@rkwalcheren.nl
Op maandag- en woensdagochtend is Paul de Maat bereikbaar in de pastorie van Vlissingen: Singel 106, 4382 LC  Vlissingen, telefoon 0118-412247
Wiel Hacking, pastoraal werker
T: 06 – 17 598 152
E: wielhacking@gmail.com   Ria Mangnus, pastoraal werkster
E: r.mangnus@rkwalcheren.nl
Op donderdagochtend is Ria Mangnus bereikbaar in de pastorie van Middelburg:
Lombardstraat 1, 4331 AA  Middelburg,
telefoon 0118-612860 Plonie Paree, teamassistente
Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend is Plonie Paree bereikbaar op het pastoraal centrum in Goes: Zusterstraat 4, 4461 JA  Goes   T: 0113-218610 E: pastorteam@zeelandnet.nl
voor spoedgevallen kunt u (ook buiten openingstijden en in het weekend) een pastor bereiken via de pastorale teamwacht: 06-53637130