Verbinding

Jaargang 2 nummer 32


Als u ´VERBINDING´ helemaal hebt doorgelezen, krijgt u beslist de indruk ´er is veel gebeurd en er gaat nog veel gebeuren´. U leest over velerlei gebeurtenissen en activiteiten in onze parochie en ook buiten de parochie. Duidelijk is ook dat vele vrijwilligers ervoor zorgen dat we een levendige parochie hebben. En het is plezierig dat zoveel parochianen de gebeurtenissen meemaken. Dank aan u allen dat dit alles mogelijk kan worden gemaakt.

Heel veel leesplezier

De redactie van ´VERBINDING´