Verbinding

Jaargang 3 nummer 47


Beste abonnees,
Ons parochieblad ‘Verbinding’ wordt voortaan één keer per twee weken uitgegeven. Wilt u weten aan welke goede doelen goederen zijn geschonken uit de Onze Lieve Vrouwekerk? Verrassend is de oproep om een kinderkoor op te richten. Voor de ondersteuning van de vieringen in de Sint. Jacobskerk worden dringend parochianen gezocht voor het formeren van een werkgroep.
We wensen u veel leesplezier toe.
Redactie ‘Verbinding’