Verbinding

Jaargang 3 nummer 47


UITNODIGING SLOTVIERING 24 APRIL ONZE LIEVE VROUWE KERK

U bent van harte uitgenodigd voor de slotviering in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen en het aansluitend samenzijn in de tuin van de pastorie op zondagmiddag 24 april vanaf 15.00 uur.

Tijdens de slotviering nemen we afscheid van de Onze Lieve Vrouwe kerk. In de viering gaat waarnemend pastoor en vicaris Paul Verbeek voor als hoofdcelebrant. Concelebranten zijn pastoor Fons van Hees, pater Thaddy de Deckere m.h.m. en pastoor Paul de Maat. De pastoraal werkers Alida van Veldhoven en Ria Mangnus en teamleider Geerten Kok completeren het pastoresteam voor deze slotviering. Daarnaast zet een team van drie kosters, vier acolieten en drie lectoren zich in voor een stijlvol verloop van de viering. Het Gemengd koor zingt onder leiding van Riet Boone en wordt begeleid door organist Guido Saerens.

Aan het eind van de slotviering is de sluitingsceremonie. In processie worden enkele waardevolle liturgische symbolen en voorwerpen de Onze Lieve Vrouwe kerk uitgedragen en op 1 mei 2022 tijdens de eucharistieviering in de HH. Petrus en Pauluskerk in Middelburg binnengedragen door pastores en enkele vrijwilligers met een bijzondere staat van dienst voor de H. Maria Parochie Walcheren en voor Vlissingen.

Nadat alle kerkbezoekers zich op het plein voor de kerk hebben verzameld, zal vicaris Paul Verbeek overgaan tot het afsluiten van de hoofddeur van de Onze Lieve Vrouwe kerk.

Na de slotviering is ieder van harte welkom bij de bijeenkomst in de tuin van de pastorie voor het ophalen van herinneringen, de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet gedurende vele jaren, het pastoresteam te spreken en om alvast met elkaar afspraken te maken voor de toekomst. In de tuin staat een grote tent voor beschutting en is er zitgelegenheid.

In Vlissingen en Middelburg zijn er zondagmorgen GEEN vieringen.

VIERING OP 1 MEI IN DE HH. PETRUS EN PAULUSKERK IN MIDDELBURG

Op 1 mei om 15.00 uur wordt er in de viering van de Petrus en Pauluskerk op een plechtige wijze aandacht geschonken aan de waardevolle liturgische symbolen en voorwerpen die over zijn gekomen uit de Onze Lieve Vrouwe kerk van Vlissingen. Er is geen viering in de ochtend.
Na deze viering willen wij de parochianen uit Vlissingen van harte welkom heten in Middelburg met koffie of thee en een eigen gemaakt hapje, of iets zoets, waarvoor u contact kunt opnemen met Trudy van Hoof t.vanhoof@rkwalcheren.nl.

Vieringen en bijeenkomsten in de Sint Jacobskerk in Vlissingen

De toekomst van de H. Maria Parochie Walcheren in Vlissingen wordt voortgezet in de Sint Jacobskerk, tijdens weekendvieringen op de eerste en derde zondagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur en tijdens weekvieringen op woensdagochtend tussen 9.00 uur en 10.00 uur met aansluitend gelegenheid voor samenkomst. De eerste viering in de Sint Jacobskerk op zondagmiddag is op 15 mei 2022 en de eerste weekviering met aansluitend een samenzijn op woensdag 18 mei vanaf 9.00 uur.

BIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS OP 8 JUNI IN DISHOEK

Voor een vrijwilligersbijeenkomst in de Emmauskerk, de toeristenkerk in Dishoek, op woensdag 8 juni worden vrijwilligers uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 18.00 uur met soep en een broodje. Tijdens de bijeenkomst besteden het parochiebestuur en pastoresteam aandacht aan vrijwilligers die zich met name in Vlissingen hebben ingezet, en inmiddels zijn gestopt of hun activiteiten gaan beëindigen. Het is traditie stil te staan bij het afscheid nemen door vrijwilligers. Deze traditie wordt dan samen met de vrijwilligers, pastoresteam en parochiebestuur vorm gegeven. We zullen dan samen terugkijken op de slotviering van de Onze Lieve Vrouwe kerk en de periode hieraan voorafgaand. Belangrijk is ook om vooruit te kijken in de toekomst van de parochie.

OPROEP VOOR SUGGESTIES VOOR HERINRICHTING EMMANUELKAPEL

Voor de herinrichting van de Emmanuelkapel oriënteert een Adviesgroep zich op de mogelijkheden. De Adviesgroep vraagt de parochianen om suggesties te doen. In de komende Verbinding leest u hier meer over. U kunt alvast over suggesties nadenken om ze op tijd, voor 15 mei, in te dienen.