Woord en communieviering

Ter Reede Vredehoflaan 370, Vlissingen, Nederland

Voorgangster pastoraal werkster A. van Veldhoven

Woord en communieviering

Emmauskerk Houtenhandlaan 6, Dishoek, Nederland

Voorgangster pastoraal werkster R. Mangnus; koor Schijf

Woord en communieviering

Ter Reede Vredehoflaan 370, Vlissingen, Nederland

Voorgangers mevr. M. Dobbelaer en mevr. R Maas

Woord en Communieviering

Emmauskerk Houtenhandlaan 6, Dishoek, Nederland

Voorganger R. Heinrichs, aalmoezenier b.d.Koor De Muzieketiers