Toeristenkerk Emmaus

In onze parochie is één toeristenkerk, waar gedurende het zomerseizoen op zondag een viering is van 10.00 u. tot 11.00 u.
Een werkgroep is actief voor deze openlucht kerk. Zij richt zich met name op het onderhouden van het gebouw, het klaarzetten van alle benodigdheden voor de viering op zondagochtend, de ontvangst van kerkgangers en het bieden van gelegenheid om na afloop koffie te drinken. Tevens spant de werkgroep zich in koren te boeken en gastvrij te ontvangen en biedt zij alle benodigde ondersteuning voor de voorgangers.

Sinds een paar jaar is er een openstelling van de kerk op donderdagmiddag, als het weer het toelaat, van 13.30 u. tot 17.00 u. vanaf donderdag 4 juli t/m donderdag 5 september. Er is dan gelegenheid om rond te kijken, te bidden of gewoon wat rust te zoeken en te dagdromen. Koffie en thee staan klaar. Vrijwilligers, zowel van de kerk zelf als van andere (geloofs)overtuigingen, zijn dan ter plekke aanwezig. Intermenselijk en oecumenisch contact is het streven. Ook op woensdagochtend, wanneer er onderhoud wordt gepleegd, staan de poorten open voor bezoek.

De ruimte van de openlucht kerk leent zich ook bijzonder goed voor exposities van kunst en voor bepaalde bijeenkomsten en is in overleg voor dat doel beschikbaar. Ook dit jaar vinden er een aantal evenementen plaats buiten de reguliere vieringen om. Informatie hierover kunt u hieronder vinden, in media berichten en op het informatiebord bij de ingang van de kerk.

Geplande extra agenda evenementen 2024 toeristenkerk Dishoek

openstelling van de kerk buiten de vieringen om 2024
soort evenement
datum/tijd
initiatiefnemer/verantwoordelijke(n)
1
kunst expositie
15 t/m 20 juli
Bartha Breman
2
Elvis dienst
17 augustus; 17.00 u.
Fred Omvlee marinedominee
3
expositie Kunstkring Koudekerke
5 t/m 7 september
Anita van Meeuwen
4
kerk openstelling donderdagmiddag
do.middag 4 juli t/m 5 sept.
Marianne de Veen

Praktische informatie: 
De kerk is vlak achter de duinen gesitueerd aan de Houtenhandlaan/Westerscheldelaan in Dishoek. Er is volop parkeergelegenheid op het grote parkeerterrein Wielemaker.  Er gelden parkeertarieven voor bezoekers van buiten de gemeente. Daarom hebben wij parkeerkaarten ter beschikking die ontheffing van het parkeertarief bieden (op het parkeerterrein Wielemaker) voor bezoekers van de vieringen op zondag.  Informatie hierover kunt u vinden op het informatiebord bij de ingang van de kerk en bij de dienstdoende vrijwilligers bij de ingang van de kerk.

Fietsen kunnen achterin de kerk worden geplaatst.

We staan klaar om u (opnieuw) te begroeten en er een mooi seizoen van te maken !