Bericht pastores-team

Omkleed met kwetsbaarheid en luister,
met leegte en overvloed
is een mens nooit voor altijd gedoemd
tot duistere wanhoop.
Zelfs in een leven doorgroefd van beproevingen
Baant de hoop zich een weg
                                     Frere Roger Schutz, Taizé

24 maart 2020

Beste Parochianen van de heilige Mariaparochie,

beste lezer

We zitten klem in de Coronacrisis …Het Corona-virus dringt meer en meer op door de hele wereld. De dreiging van ziekte en dood heeft zo’n weerga dat we ons daar helemaal niets bij kunnen voorstellen. En toch is het zo. De woorden van frere Roger, die hierboven staan: een leven doorgroefd met beproevingen…Wij  ondervinden  ‘de beproevingen’ aan den lijve. Want, ondertussen zitten we een week thuis: kinderen van school – bijna zonder hun vriendjes. Met hun ouders die hen zelf de schoollessen geven. Daarbij moeten ze vaak ook nog werken. Ouderen die vaak alleen zijn, ook zelfs in de zorginstellingen. Ze missen hun kinderen die hen niet kunnen bezoeken. Ondernemers met hun grote zorgen. De zieken voor wie we bidden dat ze mogen genezen. De overledenen voor wie we bidden dat ze in Gods geborgenheid zijn. We bewonderen de zorg-gevenden voor hun inzet, de regering voor hun afgewogen kordaatheid, de premier en de koning voor hun bemoedigende woorden. In alle spanning zijn we blij verrast door de creatieve blijken van solidariteit en goedheid, die in deze beklemmende toestand aan de mensen wordt ontlokt. We leven deze dagen in ‘sociale onthouding’ op anderhalve meter afstand van elkaar.

Aandacht voor elkaar …
We zijn – samen – allemaal terug geworpen op onszelf. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Daarom is het zaak dat we –zeker nu – naar elkaar blijven omkijken. Beter gezegd: omhoren.

Ook in onze parochie zijn er  de mooie initiatieven van het telefonisch contact hebben met mensen die alleen zijn. En ook ‘kaarten –actie’ – een ansichtkaart schrijven aan ouderen in het verpleeghuis.

Acties die tonen en voelbaar maken dat mensen niet vergeten worden! Dat we aandacht voor elkaar blijven hebben. Denk eens na over uw eigen kring of er geen mensen zijn die aandacht nodig hebben. Bel hen op, email hen of schrijf een kaart. Dat zal goed doen.

Beleving van ons geloof …

 • Wat heel onthutsend is, is dat we ons geloof niet samen kunnen vieren, zelfs niet op de kerndagen ervan: Goede Week en Pasen.
 • Met de bisschoppen  verwijzen wij naar: www. kroncrv.nl/katholiek en naar Radio Maria.
 • Hier op de site, bij “vieringen” probeert uw webmaster iedere dag de Eucharistieviering van die dag online te zetten.
  Bovendien kunnen de volgende sites ons tegemoet komen in onze vraag naar geestelijk voedsel: www.jezuieten.org . Klik op levensgebed. En natuurlijk onze eigen website:www.rkwalcheren.nl. en de digitale nieuwsbrief.
 • Op de website en in  de digitale nieuwsbrief vindt u mogelijkheden om op bepaalde dagen en uren de kerken in de parochie te bezoeken om daar uw gebeden bij de Heer te brengen. Vooralsnog is dit mogelijk op zondagochtend tussen 09:30 uur en 11:00 uur.
 • Op 27 maart is het mogelijk om tussen 18:00 uur en 19:00 uur een extra aanbidding te doen. Dit omdat het 24 uurs estafette gebed is uitgesteld.
 • De voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel en de viering ervan zijn uitgesteld.
 • Aarzel niet uw pastores te benaderen:
  • pastor Ria Mangnus 06 42360493
  • pastoor Fons van Hees   06 13281235
 • Vandaag (24 maart) kwam  het bericht  van de Nederlandse bisschoppen dat alle publieke liturgievieringen voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren 31 mei, afgelast worden.
 • In de digitale  nieuwsbrief kunt U de recente berichtgeving lezen (email: nieuws@rkwalcheren.nl)

Bidden …
In ons bidden kunnen en mogen we God om kracht vragen als we bang zijn.  In de stilte onze nood en die van onze dierbaren bij Hem brengen.

Nu we in deze periode niet samen kunnen komen, vallen we terug op ons eigen bidden. Kies een moment op de dag. Maak een eigen plek of samen met huisgenoten. Steek een kaars aan. Ga gemakkelijk zitten. Haal diep adem en richt je tot God … www.jezuiten.org . Klik op levensgebed. Bidt de Rozenkrans.

Het gebed helpt ons te beseffen dat we niet alleen zijn in onze pijn. Maar dat Hij er is, die ons het leven heeft geschonken en ons de weg daardoorheen wijst door het leven, lijden en sterven van Jezus zijn Zoon. Mogen we aandacht blijven houden voor elkaar, voor elkaar bidden en ondersteunen waar we ook kunnen. Dan geven we er uitdrukking aan  dat de Heer er ook nu is en dat Hij ons nu niet en nooit niet in de steek laat.   Moge de hoop zich een weg banen.

Verbonden in Christus,

Bij afwezigheid, Wiek Hacking pastoraal werker-teamleider
Fons van Hees, pastoor
Ria Mangnus, pastoraal werkster
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster