Informatie omtrent de wijzigingen die het Corona virus met zich meebrengt.

Bischoppen kondigen versoepelingen aan

We zijn blij om u te kunnen melden dat er ook voor kerken voorzichtige versoepelingen aankomen. De bisschoppen hebben in een persbericht een aangepast advies gegeven voor grotere kerken. Vanaf […]

Reserveren = telefoneren

Door de corona-maatregelen mogen we maximaal 30 kerkgangers in onze beide kerken ontvangen. Om binnen te komen dien je vooraf telefonisch te reserveren. Dat kan in Vlissingen op donderdag of […]

Corona maatregelen per 1 juli aanstaande

Aanpassing corona-maatregelen Op 24 juni kwam de regering met een grote versoepeling van de corona-maatregelen. Voor sommige organisaties betekent dit een grote verruiming, voor anderen slechts een aanpassing op onderdelen. […]

Goede Week – Paastriduüm 2020

Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’Parochiekerk van de H.Maria Magdalena te Goes- Coronaperiode In het Parochienieuws  van de H. Damiaanparochie en in de Digitale Nieuwsbrief van de H. Mariaparochie is bekend gemaakt […]

Wekelijks gebed – week 14

Jezus, Heer van de wolken en de winden, word wakker en sta op er gaat een virus als een storm door een zee van mensen maak ons een pad droog […]

Bericht pastores-team

Omkleed met kwetsbaarheid en luister,met leegte en overvloedis een mens nooit voor altijd gedoemdtot duistere wanhoop.Zelfs in een leven doorgroefd van beproevingenBaant de hoop zich een weg                                     Frere Roger […]

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de snelle verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook […]

Digitaal Schietgebed

In maximaal 100 woorden regelafstand: 1.5 Doe af en toe maar een spatie meer  … En,  een  dringend  advies om  minder  woorden  te  gebruiken  … Oké  ?  Ik  word  er  […]

Geen publieke liturgische vieringen met Palmzondag en Pasen

Bijzondere omstandigheden verlangen bijzondere maatregelen. Vanwege het coronavirus dienen we helaas op het terrein van de liturgie drastisch in te grijpen. We doen dat met pijn in het hart omwille […]

Woorden van troost en bemoediging

Kom tot mij, zei Hij Mijn juk is zacht Ik help je dragen Ik geef je woorden van troost en kracht Ik help je dragen En als je binnenskamers vertwijfeld […]

Gebedskaart Corona

Bericht van het bisdom ivm uitbraak Corona 13/03/2020

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart,  de volgende maatregelen: Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast. Vormselvieringen en […]

Corona Virus – Maatregelen

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen […]