Thuis

Foto: W. Hacking

Nu je thuis bent

Nu je thuis moet werken

Nu je thuis mag werken

Nu je thuis bent alleen
Nu je thuis bent samen
Nu je thuis moet zijn

Nu je nergens heen kunt
Nu alles dicht is
Nu je thuis een kluis kan worden

Nu je van zoveel moet afzien
Nu je onverwacht tijd krijgt
Nu er stilte en rust om je heen is Nu kun je misschien aanstekelijk werken
Licht en aandacht ontsteken
Nabij contact op afstand scheppen

tekst: Marinus van de Berg