Zeeuwse parochies (landelijk) nieuws

Vandaag, 14 mei 2020, zijn de parochies in Zeeland landelijk nieuws.
Zowel Omroep Zeeland als de NOS besteden aandacht aan Bregje en Juul die eigenlijk dit jaar hun Eerste Heilige Communie zouden doen.

Foto: (C) Omroep Zeeland

Helaas door alle maatregelen vanuit de overheid is er door Mgr. Liesen besloten om dit jaar geen Eerste Heilige Communie te vieren. De voorbereidingen op dit toch wel heel erg belangrijke moment waren in maart net gestart toen het Corona-virus uitbrak en we alle voorbereidingen moesten staken vertelt Alida van Veldhoven, pastoraal werkster in zowel de Pater Damiaan parochie als bij ons in de Heilige Maria Parochie.

We hopen de Eerste Heilige Communie volgend jaar weer te kunnen vieren. Hoe deze dan vorm krijgt is nog niet helemaal duidelijk zegt Mw. van Veldhoven. Hiervoor wachten wij nog op richtlijnen van Bisdom Breda voor de voorbereidingen van volgend jaar.

De Eerste Heilige Communie zou dit jaar door 15 kinderen uit onze parochie in Vlissingen worden ontvangen op 17 mei aanstaande.

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.Amen
Bron: Hetkatholiekegeloof.nl