Toeristenkerk Dishoek

dishoek2015

De toeristenkerk Dishoek, de Emmauskerk, in 2022

Iedere zondag is er een viering om 10 uur ’s morgens vanaf 8 mei tot en met 11 september.  Elders op deze website van de parochie vindt u een uitgebreid schema van de vieringen.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is met de opkomst van het toerisme in Zeeland het katholieke toeristenpastoraat ontstaan. In Dishoek is de Emmauskerk, die aanvankelijk de St. Michaëlskerk werd genoemd, in 1964 in gebruik genomen. In de loop der jaren is er veel veranderd in de maatschappij en dus ook in de kerkbeleving. De laatste decennia is het ontvangen van en de ontmoeting met de medemens in de RK toeristenkerk Dishoek steeds meer centraal komen te staan.

Wijlen Aalmoezenier Jan Sweere, die in september 2014 is overleden, heeft ons het voorbeeld gegeven door hier vanaf de beginjaren het accent op te leggen. Wat voor ons, team van pastores en werkgroep leden, van belang is met betrekking tot de vieringen, is dat de bezoeker zich welkom voelt. Enerzijds nodigt de natuurlijke omgeving waarin men zich bevindt uit tot reflectie en ontspanning (het zgn. “ont-moeten”) en anderzijds is er de vreugde van de boodschap van het evangelie vertaald naar het leven van alledag, met de nadruk op het belang van medemenselijkheid en saamhorigheid.

Ook na de viering, wanneer er gelegenheid is om koffie of thee te drinken, wordt ons regelmatig verteld dat men het geheel ervaart als een fijne, inspirerende ontmoeting. Dit motiveert ons, pastores en werkgroepleden, om door te gaan met de inspanningen om het geheel draaiende te houden.

De ruimte van de openlucht kerk leent zich ook bijzonder goed voor exposities van kunst en voor bepaalde bijeenkomsten en is in overleg voor dat doel beschikbaar.

Als u eens een kijkje wilt nemen dan bent u behalve tijdens de vieringen ook van harte welkom op de woensdagochtend. Door een groepje mensen van onze werkgroep wordt er wekelijks onderhoud gepleegd tussen 9 en 12 uur. Nieuw in dit seizoen is het plan om de kerk ook op een (ander) dagdeel in de week open te stellen voor “de ontmoeting”. Dit houdt in dat men naar binnen kan wandelen om rond te kijken, een praatje te maken, een kopje koffie/thee te drinken, een kaarsje aan te steken, te bidden of gewoon wat rust te zoeken en te dagdromen. Het idee is om dit initiatief met een aantal vrijwilligers van diverse kerkgenootschappen in de loop van dit seizoen vorm te geven. Wij zijn momenteel nog in overleg wat betreft de praktische realisatie van deze openstelling.

dishoek2

praktische informatie:

De kerk is vlak achter de duinen gesitueerd aan de Westerscheldelaan in Dishoek en er is volop parkeergelegenheid op het grote parkeerterrein Wielemaker.  Vanaf dit jaar gelden er parkeertarieven voor bezoekers van buiten de gemeente. Daarom hebben wij parkeerkaarten ter beschikking die ontheffing van het parkeertarief bieden (op het parkeerterrein Wielemaker) voor bezoekers van de vieringen op zondag.  Informatie hierover kunt u vinden op het informatiebord bij de ingang van de kerk en bij de dienstdoende vrijwilligers van de deurwacht bij de kerk.

Fietsen kunnen achterin de kerk worden geplaatst.

We staan klaar om u (opnieuw) te begroeten en er een mooi seizoen van te maken !

Namens de pastores en de leden van de werkgroep,
Marianne de Veen-Dorrestijn, voorzitter van de werkgroep


 

Vieringen: