Toeristenkerk Dishoek

dishoek2015Toeristenkerk Dishoek

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is met de opkomst van het toerisme in Zeeland het katholieke toeristenpastoraat ontstaan. In Dishoek is de Emmauskerk, die aanvankelijk de St. Michaëlskerk werd genoemd, in 1964 in gebruik genomen. In de loop der jaren is er veel veranderd in de maatschappij en dus ook in de kerkbeleving. De laatste decennia is het ontvangen van en de ontmoeting met de medemens in de RK toeristenkerk Dishoek steeds meer centraal komen te staan.

Wijlen Aalmoezenier Jan Sweere, die in september 2014 is overleden, heeft ons het voorbeeld gegeven door hier eerder jarenlang met succes het accent op te leggen. Wat voor ons, team van pastores en werkgroepleden, van belang is met betrekking tot de vieringen, is dat de bezoeker zich welkom voelt. Enerzijds maant de natuurlijke omgeving waarin men zich bevindt tot ontspanning (het zgn. “ont – moeten”) en reflectie en anderzijds is er de vreugde van de boodschap van het evangelie vertaald naar het leven van alledag, met de nadruk op het belang van medemenselijkheid en saamhorigheid.

Ook na de viering, wanneer er gelegenheid is om koffie en thee te drinken, wordt ons regelmatig door bezoekers verteld dat men het geheel ervaart als een fijne, inspirerende ontmoeting. Dit motiveert ons, pastores en werkgroepleden, om, ondanks de vele inspanningen die het vergt om het geheel draaiende te houden, door te gaan op de ingeslagen weg, ook in dit nieuwe seizoen van 2018.

Wat betreft de praktische informatie:
De kerk is vlak achter de duinen gesitueerd aan de Westerscheldelaan en er zijn volop parkeerplekken. Fietsen kunnen achterin de kerk worden geplaatst.
De ruimte van de openluchtkerk leent zich bijzonder goed voor exposities van kunst en is, in overleg, voor dat doel beschikbaar. We zijn bezig met concrete plannen voor een expositie. Als het zover is dan zult u de aankondiging daarvan in de media zien.

Als u eens een kijkje in onze kerk wilt nemen dan bent u ook welkom op de woensdagochtend. Door een groepje mensen van onze werkgroep wordt er wekelijks onderhoud gepleegd tussen 9 en 12 uur. Iedere zondag is er een viering, in het seizoen van 2018 te beginnen op zondag 13 mei en eindigend op zondag 9 september met de laatste viering. De vieringen beginnen altijd om 10:00 h. Elders op deze website vindt u een uitgebreid schema van de vieringen. We staan klaar om u (opnieuw) te begroeten en er een mooi seizoen van te maken !

Namens de pastores en de leden van de werkgroep,
Marianne de Veen-Dorrestijn, voorzitter van de werkgroep

 

dishoek2


 

Vieringen:

jan
22
za
Lauden @ Kapel Domburg
jan 22 @ 10:00

Voor deze viering kunt u zich aanmelden per email:

wkgr.domburg@rkwalcheren.nl

Woord- en Communieviering @ Ter Reede
jan 22 @ 10:30

Voorganger: W. Sweere

Deze viering is alleen toegankelijk als u in Ter Reede woont

jan
23
zo
Eucharistieviering @ OLV Kerk
jan 23 @ 09:30

Voorganger: Pastor P. de Maat

Voor deze viering dient u zich -telefonisch- aan te melden.

Dit kunt u doen op:
Donderdag tussen 09:30 en 11:30
Vrijddag tussen 09:30 en 11:30

Telefoon: 0118-412247

Eucharistieviering @ Petrus & Pauluskerk
jan 23 @ 11:30

Voorganger: F. van Hees

Eucharistieviering in het Pools @ OLV Kerk
jan 23 @ 15:00

Voorganger: Pater Klim.

Let op: Deze viering is in het Pools.

Voor deze viering dient u zich -telefonisch- aan te melden.

Dit kunt u doen op:
Donderdag tussen 09:30 en 11:30
Vrijddag tussen 09:30 en 11:30

Telefoon: 0118-412247

jan
27
do
Weekviering @ Petrus & Pauluskerk
jan 27 @ 09:00

Voorganger: Hoofdzakelijk Pastor T. de Deckere

Weekviering @ OLV Kerk
jan 27 @ 09:00

Voorganger: Hoofdzakelijk Pastor P. de Maat

jan
29
za
Lauden @ Kapel Domburg
jan 29 @ 10:00

Voor deze viering kunt u zich aanmelden per email:

wkgr.domburg@rkwalcheren.nl

Eucharistiviering @ Ter Reede
jan 29 @ 10:30

Voorganger: P. de Maat

Dit is een besloten viering.
U kunt hier alleen heen indien u in Ter Reede woont.

jan
30
zo
Eucharistieviering @ OLV Kerk
jan 30 @ 09:30

Voorganger: Pastor T. de Deckere MHM

Voor deze viering dient u zich -telefonisch- aan te melden.

Dit kunt u doen op:
Donderdag tussen 09:30 en 11:30
Vrijddag tussen 09:30 en 11:30

Telefoon: 0118-412247