Biecht

De Biecht is toch afgeschaft? Zo’n reactie horen we nog wel eens. Integendeel de Biecht of het sacrament van Boete en Verzoening is weer herontdekt en ook jonge mensen vinden de weg naar dit sacrament.
De Catechismus van de Katholieke Kerk noemt de Biecht samen met de Ziekenzalving, een Sacrament van ‘genezing’. Wie zijn zonden en tekorten beleidt ontvangt vergeving en dat is ‘balsem voor de ziel’. We ontvangen rust voor ons geweten en mogen verder groeien op de weg van het christen-zijn. De Biecht versterkt de vriendschap met Christus.

Biechten blijft altijd moeilijk; we moeten een drempel over. Hoe gaat biechten dan? Door op een priester af te stappen en die helpt wel verder. Dit hoeft niet per se de parochiepriester te zijn. Men kan bij wijze van spreken op elke priester af stappen. Biechten hoeft niet per se in een biechthokje en kan ook door een gesprek voorafgegaan worden. Maar wel moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze zonden aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, door de Absolutiewoorden van de priester heen.

Het verloop van een Biecht
– Kruisteken en begroeting door de priester
– Eenvoudige belijdenis van de zonden aan de Heer
– Woordje van de Priester
– Absolutie, woord van vergeving door de Heer bij monde van de priester:

God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend
door de dood en verrijzenis van zijn Zoon
en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden;
Hij schenke u door het dienstwerk van de kerk vrijspraak en vrede.
En Ik ontsla u van uw zonden
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

En zoals je ziet: eigenlijk ben je nooit echt te jong en ook niet te oud om te biechten, om het weer in orde te maken met God, met jezelf en hopelijk met de anderen.
U kunt altijd een afspraak maken met de priester voor een persoonlijk (biecht)gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met pastoor thaddeusmhm@gmail.com