Verbinding

Jaargang 3 nummer 37


Beste lezers,

U komt toch ook naar de vrijwilligersavond op 7 juli? U kunt zich nog opgeven bij Corleen Poppelaars. Haar adres staat in  ‘Verbinding’. U leest  over de Alpha cursus, die in onze parochie georganiseerd wordt in het kader van het verder ontwikkelen van de missionaire parochie. Morgen wordt de bevrijding van de slavernij herdacht. Vele activiteiten worden georganiseerd. Kijkt u op de website waar wat te doen is.

We wensen u een fijn weekend toe,

De redactie