Verbinding

Jaargang 3 nummer 40


Beste Lezers,

Tenhemelopneming van Maria: hoe zat dat ook weer?
Wat weten wij katholieken nu van de Bijbel? Het ouderenpastoraat organiseert een middag hierover.

Vragen die misschien ook uw nieuwsgierigheid oproepen!

We wensen u veel leesplezier en een hele fijne week toe.
De redactie