Verbinding

Jaargang 3 nummer 35


Beste lezers,

‘VERBINDING’ komt voor 1 juni uit i.v.m.  bijdragen die over Pinksteren gaan. In Dishoek zijn de vieringen weer begonnen en in
september start er weer een nieuwe leesgroep.  Alles kunt u lezen in deze ‘VERBINDING’.

We wensen u fijne Pinksterdagen toe.

De redactie