Categorie: Nieuws

Verbinding Tussentijds

Actuele berichten vanuit de parochie,   U leest actuele berichten over de parochie in de nieuwe editie van Verbinding tussentijds: over bisschop Liesen, de collecte en de missionaire kerk.  … Lees verder »

Verbinding Oktober 2021

De nieuwe Verbinding U leest in de nieuwe Verbinding over de slotviering in de St. Catharinakerk in Zoutelande op 13 september. Ditmaal wordt u geinformeerd over hoe het gidsenwerk en het… Lees verder »

Verbinding Tussentijds

Parochianen en andere belangstellenden,   U ontvangt VERBINDING tussentijds met een actueel bericht over de aangepaste coronamaatregelen, die op zaterdag 25 september ingaan. Dit is een uitgave tussen de maandelijkse… Lees verder »

Vredesweek 2021

De Vredesweek komt er aan! Zonder inclusieve samenlevingen, geen duurzame vrede. Daar vragen we aandacht voor in de Vredesweek. Van 18 t/m 26 september organiseren PAX en honderden betrokken vrijwilligers… Lees verder »

Verbinding September 2021

Aan de parochianen en andere geïnteresseerden van de H. Maria Parochie Walcheren,   Voor u ligt de tweede editie van Verbinding van de H. Maria Parochie Walcheren. Daarin leest u parochienieuws… Lees verder »

Impressie Maria ten hemelopneming

15 augustus jongstleden was het Maria ten Hemelopneming. Tijdens deze fieestelijke viering is onder andere de oude plaquette onthuld. Zie hieronder een kleine impressie. Bestanden Maria-Tenhemelopneming-HH-Petrus-en-Pauluskerk-15-augustus-2021 (12 MB)

Verbinding Augustus 2021

Geachte parochianen en andere belangstellenden voor onze parochie,   U krijgt Verbinding toegestuurd. Dit is het nieuwe, maandelijkse medium van de H. Maria Parochie Walcheren. Hiermee slaat het parochiebestuur en… Lees verder »

Kanselbericht 13 juni 2021

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie wil ik u het volgende mededelen. De mededeling gaat over het pastoraal… Lees verder »

Kleine versoepeling corona-beleid

De Nederlandse bisschoppen hebben per 29 april besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Voor onze parochie betekent dit: in Vlissingen maximaal… Lees verder »

Nieuw bestuurslid

Van het bisdom ontving het bestuur vandaag het bericht dat dhr. Paul Stok per 23 november 2020 door de bisschop is benoemd als bestuurslid van ons parochiebestuur. We feliciteren Paul… Lees verder »

Installatie Pater Thaddy

5 juli jongstleden is Pater Thaddy geïnstalleerd in de H. Mariaparochie en de Pater Damiaan parochie tijdens een feestelijke viering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes. Onderstaande foto’s geven… Lees verder »

Benoemingen

Op 31 mei traden dhr. Toorop (penningmeester parochiebestuur) en dhr. Hendrix (financiële administratie) af als parochiebestuurder. Beiden hebben in hun zittingsperiode zich volledig ingezet voor het welzijn van onze parochie…. Lees verder »