Walcheren
Nieuws
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Nieuws

Beste abonnee,

Na een kostbare renovatie in een atelier in Brugge heeft het fraaie Franciscusvaandel een mooie plek gekregen in een kast die parochiaan Richel Comenencia heeft gemaakt. U leest er meer over in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren. Daarin besteden we ook aandacht aan de extreme armoede in Rwanda, dat centraal staat in de adventsactie. Houdt u van zingen? We hebben twee uitgaanstips voor u. En bent u nieuwsgierig naar de voorpagina van ons kerstnummer dat volgende week verschijnt? Hij staat ook in de nieuwsbrief.

Veel leesplezier,

Peter Vrancken,
eindredacteur

2017-12-15-319

Beste abonnee,

Sinterklaas en zijn Pieten hebben het land verlaten en dus zijn we op weg naar Kerstmis 2017.

De meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren staat al voor een groot deel in het teken van het naderende kerstfeest. Zo kunt u onder meer lezen over een mooie expositie van kerstgroepen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg. Nicolette Meulenbroek was de samenstelster van deze tentoonstelling en ze sprak er over met de PZC. In Zoutelande wordt een kerstmis in de openlucht gehouden op kerstavond, 24 december. Dat is een primeur voor Zeeland. Voorts vindt u in de nieuwsbrief onder meer ook een compleet overzicht van alle vieringen in de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar.

Ik wens u veel leesplezier en een goed weekeinde,

Peter Vrancken,
Eindredacteur

2017-12-08-318

Beste abonnee,

In de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Damiaanparochie is een werkgroep Leven met verlies actief. In de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren leest u een verhaal van Anneke, die rond Allerzielen dit jaar twee bijeenkomsten van deze werkgroep heeft bijgewoond.

Verder leest u in deze nieuwsbrief onder meer over een Adventsactie, een actie van Caritas in Middelburg en een verhaal over de scholing van twee nieuwe bestuursleden. En we herhalen een oproep om foto’s zelf gemaakte kerstkaarten en kerststalletjes aan ons toe te sturen. We hebben inmiddels al fraaie staaltjes van zelfwerkzaamheid mogen ontvangen.

Veel leesplezier en een goed weekeinde toegewenst,

Peter Vrancken,
Eindredacteur

2017-12-01-317

Beste abonnee,

In de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren leest u onder meer, dat onze voormalige pastoraal werker Bernard van Lamoen vorige week uit handen van onze bisschop, mgr. dr. Jan Liesen, de ziekenzalving heeft ontvangen.

Houdt u van borduren? Dan vindt u in de nieuwsbrief een zeer interessante vraag. Meld u aan! Voor de kinderen worden binnenkort adventbijeenkomsten georganiseerd in het parochiehuis in Vlissingen. En na meer dan veertig jaar eindigt het vrijwilligersbestaan van Pierre v.d. Weijde uit Vlissingen. Want parochieblad Getijden verschijnt voor de allerlaatste keer. U leest er meer over en ook, dat de informatievoorziening vanuit de parochie op een adequate wijze wordt voortgezet.

Veel leesplezier en een goed weekeinde,

Peter Vrancken,
eindredacteur

2017-11-24-316

Beste abonnee,

Vorige week is pater Odo Tiggeloven overleden. De Toeristenkerk in Vrouwenpolder verliest in hem een geliefde voorganger. U leest er meer over in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren. Die openen we met een oproep om zelfgemaakte kerstkaarten in te zenden. Doet u mee?

Voorts schenken we onder meer aandacht aan een adventsviering in Middelburg, een fotowedstrijd van het bisdom en de eerste werelddag voor armen.

Ik wens u veel leesplezier en een goed weekeinde toe.

Peter Vrancken,
Eindredacteur

2017-11-17-315

Download

Beste abonnee,

Binnenkort wordt in Vlissingen een adventsviering gehouden voor ouderen. U leest er onder meer over in de meegestuurde wekelijkse nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren.  Daarin ook aandacht aan de verkiezing van Etty Hillesum tot grootste Middelburger aller tijden en we stellen u voor aan de nieuwe secretaris van de KBO afdeling Middelburg-Veere. En de werkgroep Open kerk in Vlissingen is op zoek naar nieuwe werkgroepleden.

Veel leesplezier,

Peter Vrancken,
Eindredacteur

2017-11-10-314

Beste abonnee,

In de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren kijken we natuurlijk terug op de N8 van de N8, waaraan ook onze Petrus- en Pauluskerk in Middelburg deelnam. Verder kijken we onder meer vooruit naar Willibrordzondag, de jaarlijkse contactdag van Zeeuwse koren in Domburg en we besteden aandacht aan het Jongeren Kerstgala.

Veel leesplezier,

Peter Vrancken,

Eindredacteur

2017-11-03-313

Download

Beste abonnee,

Afgelopen weekeinde hebben we in onze parochiekerken Boven de Schelde gebeden voor pastor Bernard van Lamoen. Voor degenen die de kerk niet bezochten drukken we het gebed in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren integraal af.

Verder in de nieuwsbrief onder meer een overdenking voor Allerzielen en de aankondiging van een inzameling voor de Voedselbank Walcheren.

Veel leesplezier. En een uitgaanstip: brengt u  morgenavond ook een bezoek aan de H.H. Petrus- en Pauluskerk?

Vriendelijke groet,

Peter Vrancken,
Eindredacteur

2017-10-27-312

Download

Eerder vandaag (22 oktober 2017) is onderstaand bericht voorgelezen in de vieringen in Middelburg en Vlissingen alsook in de andere kernen “Boven de Schelde”.

Beste parochianen / broeders en zusters / medegelovigen,
aan het begin van deze dienst heb ik u namens het pastorale team
een mededeling te doen over de gezondheidstoestand van pastor Bernard van Lamoen.
Op maandag 5 oktober is hij met aanhoudende buikklachten
opgenomen in het ziekenhuis.
Er is helaas geconstateerd, dat hij lijdt aan kanker in een vergevorderd stadium.
De alvleesklier is aangetast en er zijn zodanige uitzaaiingen
dat behandeling niet meer mogelijk is.

Wij zullen straks bij de voorbeden
een bijzonder gebed uitspreken voor pastor Van Lamoen en zijn gezin.
Hij zelf schrijft – in een brief, vrij uitvoerig zoals we dat van hem gewend zijn –
heel openhartig over zijn situatie.
Aan het einde van deze dienst kunt u, bij het verlaten van de kerk,
de brief door pastor Van Lamoen meenemen, als u wilt.
Er staan ook contactgegevens vermeld,
voor het geval u hem en zijn gezin
een bemoedigend woord wilt toesturen per post of per e-mail.

De voorbede die is gelezen:

Wij willen bidden voor pastor Bernard van Lamoen,
voor zijn vrouw Arminda en voor hun kinderen Joël en Daniële.
Dat zij in deze verdrietige omstandigheden elkaar nabij kunnen zijn,
en dat zij kracht mogen vinden in Gods troostende nabijheid,
ook al voelt het misschien alsof de hemelse Vader verder weg is dan ooit.
Wij bidden dat de tijd die hen nog gegeven is
een tijd mag zijn van onderlinge verbondenheid,
ook met alle andere mensen die hen dierbaar zijn.
Geef, God, dat uw genade en uw kracht gevoeld wordt
door allen die zich verbonden weten met pastor Van Lamoen en zijn gezin.

Laat ons bidden …

Bernard zelf schreef het volgende:

Beste Mensen,

Bernard van Lamoen (foto: Jeannette Vrancken)

Al enige tijd kampte ik met een zeurend gevoel in de onderbuik.
Was het vermoeidheid of gaf het vermoeidheid?
Was het een reactie op de turbulente verhuizing
– een aardverschuiving in ons leven-?
Was het, dacht ik toen het bleef aanhouden door de tijd,
een bijwerking van mijn nieuwe bloedverdunners?
Eerst maar eens op vakantie, half juni.
Toen, ergens in augustus, toch maar eens
met dit, naar mijn gevoel, ‘vage verhaal’ naar de huisarts.
En zo begon het medisch onderzoek, van het een naar het ander.

Ondertussen werkte ik op de nieuwe plek in Roosendaal gestaag door en dat ging ook erg goed.
Er mochten leuke dingen gebeuren bij de ontwikkeling van het seniorenpastoraat
en toen ik de gezinnen die een vormeling hadden aangemeld begon te bezoeken.
Er waren mooie ontmoetingen en goede bijeenkomsten.
Een fijn nieuw team, waarin ik mij van het begin af aan thuis voelde
en waar ook iets nieuws leek te groeien – er rustte zegen op mijn werk.

De laatste weken voordat ik mij begin oktober ziek moest melden werd het wel zwaarder.
Vlak voor het onderzoek dat een slecht bericht zou opleveren
was er een ontmoeting (studiedag) van het pastoraal team met het parochiebestuur.
Daar bracht ik nog ter sprake dat ik inmiddels ‘verliefd op Roosendaal’ was geworden.
En vroeg het bestuur te bekijken wat er mogelijk zou zijn
om mijn betrokkenheid bij de Sint Norbertusparochie
ook na de drie jaren van mijn huidige benoeming voor langere tijd te gaan bestendigen.

Een dag of vier later kwam na twee endoscopieën en een CT-scan het pijnlijke bericht.
De klachten kwamen voort uit een kwaadaardig gezwel bij de alvleesklier
en de scan wees uit dat er al uitzaaiingen zijn in de rest van de buik.
De artsen waren meteen duidelijk dat er geen genezing meer mogelijk is.

Vreemde gewaarwording dat alles waar ik zo met plezier naar uitkeek in mijn nieuwe parochie
nu opeens uit mijn handen valt – ‘dat mocht ík toch doen…?!’
Ons nieuwe avontuur, de grote verhuizing naar Breda, was een grote stap in ons leven.
We waren net bezig om ons hier te nestelen voor de langere duur.
Maar dat uitzicht wordt opeens drastisch ingekort…
Een bittere pil voor heel ons gezin.
Maar toch geen moment spijt dat we nu hier wonen – zo dicht bij onze kinderen.
Gelukkig krijg ik tijd (niemand weet hoeveel)
om samen met de lieve mensen om mij heen, mijn vrouw en kinderen,
in vrede naar mijn dood toe te leven.
Ik hoop (en daar bid ik voor) dat rustig thuis te mogen laten gebeuren.
Geen dag eerder of later dan ‘te boek staat’.
Mijn gevoel en mijn vredige vertrouwen zeggen: het komt goed.
Maar…, het komt zo vroeg, allemaal, het is zo vreselijk jammer dat het nu al is…

Er waren plannen om de contacten met enkele dierbare mensen uit mijn lange Zeeuwse tijd
aan te gaan halen. Het huis is inmiddels ingericht, nu kon ik ze gaan uitnodigen…
Helaas is het fysiek onmogelijk om dat nog met iedereen die ik zou willen te doen.
Weet dat jullie gezichten en stemmen, jullie vriendelijkheid en hartelijkheid,
jullie humor en geloof – wat ik zo intens soms met jullie mocht meemaken –
met mij mee is gegaan en bij vlagen boven komt, op de gekste momenten.
En daar heb ik, zeker nu dit met mij gebeurt, veel steun aan.

Iedere ontmoeting die er mocht zijn koester ik als een schat om uit te putten,
deze laatste periode van mijn leven.

Dat vervult mij met dankbaarheid.

 

Bernard van Lamoen

pastoraal werker

Een bericht aan pastor Van Lamoen kunt u sturen naar:

– bernardvanlamoen @ sint-norbertusparochie.nl

– of per adres St. Norbertusparochie, Sint Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal.

Vanuit de St. Norbertusparochie zal men erop toezien, dat de post aan pastor Van Lamoen wordt overhandigd.

 

Beste abonnee,

Hierbij stuur ik u de nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren.

Nooit eerder in al die elf jaren stemde de samenstelling van de nieuwsbrief me zo verdrietig als vandaag. De trieste reden ervan leest u op pagina 2 en 3.

Vriendelijke groet,

Peter Vrancken,
Eindredacteur

2017-10-20-311
Download

Beste abonnee,

Door omstandigheden ontvangt u deze nieuwsbrief op vrijdagavond en niet, zoals gebruikelijk, op vrijdagmiddag. Een aantal abonnees maakte zich al zorgen, ,,want zij misten de nieuwsbrief’’. Maar in de bijlage vindt u de nieuwsbrief van deze week. Daarin leest u onder meer over de tijdelijke vervanging van pastoor Paul de Maat door pastoor Frans Verheije uit Zundert. En we praten u bij over het genezingsproces van pastoor De Maat. Verder onder meer een vooruitblik naar de N8 van de N8 in Middelburg en een werkdag catechese.

Een mooi en warm weekeinde gewenst,

Peter Vrancken,

Eindredacteur

2017-10-13-310

Beste abonnee,

 

Je honderdste verjaardag vieren, dat is toch wel een geweldige gebeurtenis. Ria Mangnus ging daarom onze parochiaan mevrouw Malgo-de Smit gelukwensen met het bereiken van die geweldige mijlpaal. En natuurlijk leest u daarover in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren.

 

En wilt u nog reageren op de conceptplannen voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen? Dan moet u snel zijn, want de inzendtermijn sluit binnenkort. Verder in deze nieuwsbrief weer een column van Annemarie Latour over een aartsengel en leest u over andere wetenswaardigheden.

 

 

Veel leesplezier,

 

Peter Vrancken,

Eindredacteur2017-06-10-309

Beste abonnee,

‘Goed ouder worden’. Daarover sprak prof. Dr. Anja Machielse deze week voor een bijna volle zaal in ’s-Heerenhoek. U leest er meer over in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren. Daarin onder meer ook aandacht voor een Franciscusdag die komende week op de sterfdag van de heilige Franciscus wordt gehouden in Oosterhout.

Veel leesplezier.

Peter Vrancken,
eindredacteur

2017-09-29-308

Beste abonnee,

Een ongeluk ligt in een klein hoekje. Die uitspraak kent u ongetwijfeld. Pastoor Paul de Maat moest het onlangs ook ervaren, toen hij ongelukkigerwijs ten val kwam. In het ziekenhuis werd zijn schouder weer in de kom gezet, maar de komende weken is hij niet inzetbaar. U leest er over in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren. Vanaf deze plaats wensen we onze pastoor een snel algeheel herstel toe. Verder leest u in de nieuwsbrief onder meer een column van Annemarie Latours.

Ik wens u een nazomers weekeinde toe.

Peter Vrancken,

Eindredacteur

2017-09-22-307

Uit reacties van lezers merken we op, dat de verzending van de nieuwsbrieven 299, 300 en 301 niet vlekkeloos is verlopen.

Om onze administratie zo optimaal te houden verzoeken wij uw opmerkingen ten

aanzien van de verzending van de nieuwsbrief te sturen naar:

 nieuws@rkwalcheren.nl

Beste lezer,

Hierbij sturen wij u de tekst van de brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de verkiezing van de Tweede Kamer op 15 maart a.s. en van het persbericht van het SRKK hierover.
De bisschoppen roepen op gebruik te maken van het stemrecht en te kiezen volgens het advies van paus Franciscus: “Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten”. Als hulp bij een goede keuze attenderen de bisschoppen in hun brief op enkele voor deze verkiezingsperiode relevante beginselen en waarden uit het katholiek sociaal denken.
Met hun brief doen de bisschoppen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid mee te helpen aan het inrichten van een goede samenleving. Tegelijkertijd laten zij hun stem horen om op te komen voor wat in onze tijd voor een goede samenleving van belang is.
De bisschoppen schrijven: “Laten we er voor waken te vervallen in boosheid, intolerantie, onverschilligheid en polarisatie. Dat zou onze gezamenlijke inzet voor het algemeen welzijn verlammen. In het stemhokje staan we voor de vraag hoe we, in het licht van het Evangelie, met onze stem op korte en lange termijn kunnen bijdragen aan een samenleving die is gebaseerd op menselijke waardigheid, solidariteit, grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs, sociale gerechtigheid, subsidiariteit, verdraagzaamheid en vrede tussen godsdiensten en culturen.”

Graag willen wij u vragen de boodschap van de bisschoppen te verspreiden door hun brief achter in de kerken beschikbaar te stellen of er anderszins aandacht aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Ben Hartmann
Secretaris-Generaal
Bisdom Breda

Afgelopen vrijdag 3 maart  is een pastorale brief van Mgr. Jan Liesen verspreid onder alle parochies van het bisdom Breda.

Wellicht heeft U reeds daarover gelezen in een artikel geplaatst in een van de regionale kranten van zaterdag 4 maart.

Nu bisschop J. Liesen vijf jaar in het bisdom Breda zich heeft ingewerkt en georiënteerd, is er voor hem voldoende aanleiding om een pastorale brief te laten uitgaan. Daarin roept hij de gelovigen in het bisdom op om zich niet teveel te laten beïnvloeden door de dalende cijfers, maar om te zoeken naar een wisseling van perspectief. ‘Het leven is niet alleen in cijfers te vangen. Als gelovige mensen weten we dat er een andere dimensie is, die ondanks alle marketingstrategieën niet of nauwelijks meetbaar is: het leven dat zich afspeelt aan de binnenkant. Onze Kerk draait nu eenmaal niet om een bepaalde organisatie, maar om een levende persoon, Jezus Christus.’ Aldus de bisschop.

Kijken dus naar wat het geloof voor ieder van ons persoonlijk kan betekenen, en hoe we dat kunnen uitdragen. Misschien nog meer in wat we doen (en hoe we de dingen doen) dan in wat we zeggen. Juist daarin kunnen we laten zien hoe wij kunnen ingaan op de oproep van de apostel Paulus: ‘Wordt andere mensen, met een nieuwe visie‘ (Romeinen 12,2). Deze oproep is tevens het motto van de pastorale brief.

Bisschop Liesen werkt deze oproep uit in een drietal stappen:

  1. De persoonlijke relatie met God: leven van binnenuit. Je kunt groeien in geloof, hoop en liefde. Je kunt het niet alleen, maar met God en met elkaar is er toekomst voor de parochies. Er zijn geen pasklare antwoorden die in elke parochie toegepast kunnen worden, maar er zijn wel uitgangspunten die uitzicht en richting bieden: vanuit vertrouwen op God kunnen er eenvoudige samenkomsten ontstaan waar betrokkenheid en hoop groeien.
  2. De bewuste keuze: weet wat je in huis haalt. Geloof vraagt van elke generatie opnieuw, dus ook van ons, om persoonlijke toe-eigening en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Gelovigen en niet-gelovigen ademen dezelfde lucht en staan op dezelfde marktplaats. Toch maakt geloof alles anders. Geloven is weten wat je in huis haalt en daar dan werkelijk voor kiezen, ook als er momenten komen wanneer het minder aanspreekt.
  3. Betrokkenheid op de ander: wisseling van perspectief. De parabel van de barmhartige Samaritaan leert ons iets over de binnenkant van God: hoe God ons aanneemt met al onze tekortkomingen en in het middelpunt van zijn liefde plaatst zodat we kunnen groeien en ander mensen worden. Die manier van kijken is het nieuwe van het Nieuwe Testament. Het is een echte wisseling van perspectief, een nieuwe visie.

De bisschop eindigt de brief met: ‘De toekomst is eigenlijk al begonnen. Ze krijgt gestalte in onze parochies en geloofsgemeenschappen waar nieuwe initiatieven van de grond komen om mensen iets te laten ervaren van Gods goedheid. … Graag roep ik u op om uw persoonlijke band met God te verdiepen, om goede en eerlijke keuzes te maken in het dagelijkse en maatschappelijke leven, en om niet bang te zijn om in deze tijd uw geloof te beleven en door te geven.’

Wiel Hacking

Via onderstaande link kunt U deze pastorale brief integraal lezen en eventueel afdrukken.

Pastorale brief Mgr. Liesen