Walcheren
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Nieuws

Pastoraal werker Bernard van Lamoen gaat de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie verlaten.
Bisschop Mgr. dr. Jan Liesen heeft hem met ingang van 1 januari 2017 benoemd in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Dit is zojuist tijdens de zondagse vieringen in alle parochiekernen bekend gemaakt. In de hieronder staande  nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren leest u er veel meer over.

Digitale nieuwsbrief 4 december 2016

Na Leo Fijen werden de aanwezigen in groepen verdeeld. Het gesprek ging over de vraag wat het verhaal van Leo Fijen bij iedereen had opgeroepen en daarna werd er gevraagd te reageren over de inhoud van de lezing in het boekje over Monseigneur Jozef de Kesel (liturgie vieren is een kunst ) wat iedere deelnemer had ontvangen. Lees verder

Op de grote studie- en ontmoetingsdag voor de vrijwilligers en parochianen van de Damiaan- en de Heilige Maria Parochie in ’s Heerenhoek op zaterdag 11 april jl. werd iedereen welkom geheten door pastoor Fons van Hees van de H. Damiaanparochie. Lees verder

Dat was het thema van de grote studie- en ontmoetingsdag die zaterdag 11 april vandaag plaatsvond in ‘s-Heerenhoek. Een groots opgezet programma waaraan heel veel tijd is besteed door de organisatoren. Lees verder

De Studie- en Ontmoetingsdag van zaterdag 11 april bracht ook een weerzien tussen parochianen van de H. Maria Parochie Walcheren en de nu in oost Zeeuws Vlaanderen (Kloosterzande e.o.) werkzame pastoraal werker Ralf Grossert. Lees verder

De bijbelgroepen van de Petrus en Pauluskerk in Middelburg en de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen hebben vrijdagavond 10 april de bijbelstudie afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de pastorie in Vlissingen. Lees verder