Walcheren
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Nieuws

Beste abonnee,

Door omstandigheden ontvangt u deze nieuwsbrief op vrijdagavond en niet, zoals gebruikelijk, op vrijdagmiddag. Een aantal abonnees maakte zich al zorgen, ,,want zij misten de nieuwsbrief’’. Maar in de bijlage vindt u de nieuwsbrief van deze week. Daarin leest u onder meer over de tijdelijke vervanging van pastoor Paul de Maat door pastoor Frans Verheije uit Zundert. En we praten u bij over het genezingsproces van pastoor De Maat. Verder onder meer een vooruitblik naar de N8 van de N8 in Middelburg en een werkdag catechese.

Een mooi en warm weekeinde gewenst,

Peter Vrancken,

Eindredacteur

2017-10-13-310

Beste abonnee,

 

Je honderdste verjaardag vieren, dat is toch wel een geweldige gebeurtenis. Ria Mangnus ging daarom onze parochiaan mevrouw Malgo-de Smit gelukwensen met het bereiken van die geweldige mijlpaal. En natuurlijk leest u daarover in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren.

 

En wilt u nog reageren op de conceptplannen voor de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen? Dan moet u snel zijn, want de inzendtermijn sluit binnenkort. Verder in deze nieuwsbrief weer een column van Annemarie Latour over een aartsengel en leest u over andere wetenswaardigheden.

 

 

Veel leesplezier,

 

Peter Vrancken,

Eindredacteur2017-06-10-309

Beste abonnee,

‘Goed ouder worden’. Daarover sprak prof. Dr. Anja Machielse deze week voor een bijna volle zaal in ’s-Heerenhoek. U leest er meer over in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren. Daarin onder meer ook aandacht voor een Franciscusdag die komende week op de sterfdag van de heilige Franciscus wordt gehouden in Oosterhout.

Veel leesplezier.

Peter Vrancken,
eindredacteur

2017-09-29-308

Beste abonnee,

Een ongeluk ligt in een klein hoekje. Die uitspraak kent u ongetwijfeld. Pastoor Paul de Maat moest het onlangs ook ervaren, toen hij ongelukkigerwijs ten val kwam. In het ziekenhuis werd zijn schouder weer in de kom gezet, maar de komende weken is hij niet inzetbaar. U leest er over in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren. Vanaf deze plaats wensen we onze pastoor een snel algeheel herstel toe. Verder leest u in de nieuwsbrief onder meer een column van Annemarie Latours.

Ik wens u een nazomers weekeinde toe.

Peter Vrancken,

Eindredacteur

2017-09-22-307

Uit reacties van lezers merken we op, dat de verzending van de nieuwsbrieven 299, 300 en 301 niet vlekkeloos is verlopen.

Om onze administratie zo optimaal te houden verzoeken wij uw opmerkingen ten

aanzien van de verzending van de nieuwsbrief te sturen naar:

 nieuws@rkwalcheren.nl

Beste lezer,

Hierbij sturen wij u de tekst van de brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de verkiezing van de Tweede Kamer op 15 maart a.s. en van het persbericht van het SRKK hierover.
De bisschoppen roepen op gebruik te maken van het stemrecht en te kiezen volgens het advies van paus Franciscus: “Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten”. Als hulp bij een goede keuze attenderen de bisschoppen in hun brief op enkele voor deze verkiezingsperiode relevante beginselen en waarden uit het katholiek sociaal denken.
Met hun brief doen de bisschoppen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid mee te helpen aan het inrichten van een goede samenleving. Tegelijkertijd laten zij hun stem horen om op te komen voor wat in onze tijd voor een goede samenleving van belang is.
De bisschoppen schrijven: “Laten we er voor waken te vervallen in boosheid, intolerantie, onverschilligheid en polarisatie. Dat zou onze gezamenlijke inzet voor het algemeen welzijn verlammen. In het stemhokje staan we voor de vraag hoe we, in het licht van het Evangelie, met onze stem op korte en lange termijn kunnen bijdragen aan een samenleving die is gebaseerd op menselijke waardigheid, solidariteit, grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs, sociale gerechtigheid, subsidiariteit, verdraagzaamheid en vrede tussen godsdiensten en culturen.”

Graag willen wij u vragen de boodschap van de bisschoppen te verspreiden door hun brief achter in de kerken beschikbaar te stellen of er anderszins aandacht aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Ben Hartmann
Secretaris-Generaal
Bisdom Breda

Afgelopen vrijdag 3 maart  is een pastorale brief van Mgr. Jan Liesen verspreid onder alle parochies van het bisdom Breda.

Wellicht heeft U reeds daarover gelezen in een artikel geplaatst in een van de regionale kranten van zaterdag 4 maart.

Nu bisschop J. Liesen vijf jaar in het bisdom Breda zich heeft ingewerkt en georiënteerd, is er voor hem voldoende aanleiding om een pastorale brief te laten uitgaan. Daarin roept hij de gelovigen in het bisdom op om zich niet teveel te laten beïnvloeden door de dalende cijfers, maar om te zoeken naar een wisseling van perspectief. ‘Het leven is niet alleen in cijfers te vangen. Als gelovige mensen weten we dat er een andere dimensie is, die ondanks alle marketingstrategieën niet of nauwelijks meetbaar is: het leven dat zich afspeelt aan de binnenkant. Onze Kerk draait nu eenmaal niet om een bepaalde organisatie, maar om een levende persoon, Jezus Christus.’ Aldus de bisschop.

Kijken dus naar wat het geloof voor ieder van ons persoonlijk kan betekenen, en hoe we dat kunnen uitdragen. Misschien nog meer in wat we doen (en hoe we de dingen doen) dan in wat we zeggen. Juist daarin kunnen we laten zien hoe wij kunnen ingaan op de oproep van de apostel Paulus: ‘Wordt andere mensen, met een nieuwe visie‘ (Romeinen 12,2). Deze oproep is tevens het motto van de pastorale brief.

Bisschop Liesen werkt deze oproep uit in een drietal stappen:

  1. De persoonlijke relatie met God: leven van binnenuit. Je kunt groeien in geloof, hoop en liefde. Je kunt het niet alleen, maar met God en met elkaar is er toekomst voor de parochies. Er zijn geen pasklare antwoorden die in elke parochie toegepast kunnen worden, maar er zijn wel uitgangspunten die uitzicht en richting bieden: vanuit vertrouwen op God kunnen er eenvoudige samenkomsten ontstaan waar betrokkenheid en hoop groeien.
  2. De bewuste keuze: weet wat je in huis haalt. Geloof vraagt van elke generatie opnieuw, dus ook van ons, om persoonlijke toe-eigening en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Gelovigen en niet-gelovigen ademen dezelfde lucht en staan op dezelfde marktplaats. Toch maakt geloof alles anders. Geloven is weten wat je in huis haalt en daar dan werkelijk voor kiezen, ook als er momenten komen wanneer het minder aanspreekt.
  3. Betrokkenheid op de ander: wisseling van perspectief. De parabel van de barmhartige Samaritaan leert ons iets over de binnenkant van God: hoe God ons aanneemt met al onze tekortkomingen en in het middelpunt van zijn liefde plaatst zodat we kunnen groeien en ander mensen worden. Die manier van kijken is het nieuwe van het Nieuwe Testament. Het is een echte wisseling van perspectief, een nieuwe visie.

De bisschop eindigt de brief met: ‘De toekomst is eigenlijk al begonnen. Ze krijgt gestalte in onze parochies en geloofsgemeenschappen waar nieuwe initiatieven van de grond komen om mensen iets te laten ervaren van Gods goedheid. … Graag roep ik u op om uw persoonlijke band met God te verdiepen, om goede en eerlijke keuzes te maken in het dagelijkse en maatschappelijke leven, en om niet bang te zijn om in deze tijd uw geloof te beleven en door te geven.’

Wiel Hacking

Via onderstaande link kunt U deze pastorale brief integraal lezen en eventueel afdrukken.

Pastorale brief Mgr. Liesen

 

Pastoraal werker Bernard van Lamoen gaat de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie verlaten.
Bisschop Mgr. dr. Jan Liesen heeft hem met ingang van 1 januari 2017 benoemd in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Dit is zojuist tijdens de zondagse vieringen in alle parochiekernen bekend gemaakt. In de hieronder staande  nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren leest u er veel meer over.

Digitale nieuwsbrief 4 december 2016