Toeristenpastoraat

Onze visie is gebaseerd op het verstevigen van de onderlinge banden, lokaal, Boven de Schelde en ook met andere katholieken die graag een aantal weken in Zeeland doorbrengen. Van de medewerkers van de toeristenkerken vernemen we regelmatig hoe inspirerend het is om te zien dat toeristen in behoorlijke getalen op zondag willen samenkomen om het geloof te vieren (zie pg. 11).

Zo kennen we op Walcheren drie kerken nl. de Emmaüskerk in Dishoek, de Toeristenkerk in Vrouwenpolder en de Onze Lieve Vrouw van de Polder in Zoutelande waar in het zomerseizoen (medio mei tot medio september) werkgroepen actief zijn die met medewerking van meerdere emeriti zorgdragen voor het verzorgen van het toeristenpastoraat. De werkgroepen coördineren de voorgangers, zorgen voor een kopje koffie na de viering en onderhouden het gebouw.

Domburg heeft de Sint Willibrordkapel waar in de zomer op zondag toeristen aansluiten. In de winter komt de plaatselijke groep parochianen op zaterdag vierend bijeen.

Datzelfde model zal met ingang van het nieuwe seizoen gehanteerd worden in Haamstede bij de Onze Lieve Vrouw op Zee – kerk. Afgesproken is dat de plaatselijke katholieken gedurende het jaar op zaterdag om 17 uur bijeenkomen, maar in het zomerseizoen op de zondag de eucharistie vieren met medewerking van externe voorgangers. Met beide kerken wordt jaarlijks afgesproken wanneer het zomerseizoen begin en eindigt.

Gezien de beperkte omvang van het team van pastores is het niet verantwoord deze extra vieringen op zondag te verzorgen met eigen teamleden. Daarom kiest men voor het model van plaatselijke werkgroepen die, met medewerking van externe voorgangers, de vieringen in die periodes regelen en de gasten ontvangen.

Van de andere kant werken bestuur en team graag ruimhartig mee om het mogelijk te maken deze mede-katholieken in Maria- en Damiaanparochie gastvrij te ontvangen en op meerdere plaatsen – niet alleen de toeristenkerken – welkom te heten.