Bisdom & Vicariaat

Bisdom van Breda & Vicariaat Middelburg

Hieronder vindt u de adres gegevens van het Bisdom van Breda en het Vicariaat Middelburg.

Bisdom van Breda vicariaat Middelburg
liesen pverbeek ebornhijm

Mgr. dr. J.W.M. Liesen,
bisschop

drs. P.M.P. (Paul) Verbeek,
vicaris 

 Diaken drs. E.R. (Egbert) Bornhijm,
stafmedewerker 

E: secretariaat@bisdombreda.nl
Bisdom van Breda
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda
Tel.: 076-5223444
website:
http://www.bisdombreda.nl
e-mail :    Vic.Middelburg@bisdombreda.nl

Vicariaat Middelburg
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom