Bisdom & Vicariaat

Bisdom van Breda & Vicariaat Middelburg

Hieronder vindt u de adres gegevens van het Bisdom van Breda en het Vicariaat Middelburg.

Bisdom van Breda vicariaat Middelburg
liesen pverbeek ebornhijm

Mgr. dr. J.W.M. Liesen,
bisschop

drs. P.M.P. (Paul) Verbeek,
vicaris 

 Diaken drs. E.R. (Egbert) Bornhijm,
stafmedewerker 

e-mail: secretariaat@bisdombreda.nlBisdom van Breda
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda
Tel.: 076-5223444

website : http://www.bisdombreda.nl

e-mail :    Vic.Middelburg@bisdombreda.nl

Vicariaat Middelburg
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom

Secretariaat:   mevrouw José Kamps-Steyntjes
kantooruren:   maandag en donderdag
9.30-14.00 uur