O.L. Vrouwekerk Vlissingen

Bijlage 3: O.L. Vrouwekerk Vlissingen

 1. Algemene gegevens:

 

Naam kerk O.L. Vrouwekerk
Adres Singel 106
Postcode en plaats 4382 LC Vlissingen
Kadastrale aanduiding Vlissingen A 5066
Situatie Het gebouw ligt vrij centraal in de gemeente. Het complex bestaat uit één kerkgebouw, één Maria kapel, één pastorie en één garage/berging. De gebouwen zijn omsloten door vier straten. Aan de voorzijde bij de hoofdingang van de kerk, aan de Dokter Friesenstraat en aan de rechterzijde, aan de Brouwerijstraat, is een brede stoep en is openbaar gebied. Aan de linkerzijde van de kerk is een tuin welke aan de voorzijde aan de Dokter Friesenstraat valt achter de garage/berging, aan de linkerzijde aansluit op de Dokter Nolsonstraat en aansluit aan de achterzijde van de pastorie. Aan de achterzijde van de kerk aan de Singel, is tussen het kerkgebouw en de stoep een smalle groenstrook. Deze stoep is ook openbaar gebied.

Rondom de kerk en pastorie is ruimte om gratis te parkeren.

Bijgebouw(en) Aan de rechterzijde van het schip/zijbeuk van de kerk, aan de Brouwerijstraat, is de Maria kapel en heeft via een portaal een toegang vanuit de kerk en een toegang aan Brouwerijstraatzijde. Aan de linkerzijde van het schip/zijbeuk van de kerk zijn biechtstoelen. Aan de voorzijde, links van de kerk, is een garage/berging welke aan één zijde aansluit op de tuin. Aan de linkerzijde van het koor is de sacristie welke aansluit op de pastorie. De sacristie heeft ook een toegang aan de Singelzijde. Op de hoek van de Singel en de Dokter Nolsonstraat staat de pastorie. De pastorie sluit aan op de sacristie.
Rapportage kerkelijk kunstbezit Een inventarisatie is aanwezig.

 

 1. Pastoraal – liturgische gegevens:
  • Zitplaatsen: 700 stuks;
  • Bezoekers in 2013: 16324 (Op basis van de gegevens uit kaski: op zondagmorgen, woensdagmorgen en op eerste vrijdag van de maand: gemiddeld 308, op woensdag morgen: 12, op eerste vrijdag van de maand: 8);
  • Eerste communie viering, catechese, creatieve bijdrage

o  Viering. Deze was op zondag 14 april om 10.30 uur (afwijkend van de op elke zondagmorgen van het jaar gebruikelijk aanvangstijd van 10.00 uur i.v.m. de komst van naaste familie van (soms zeer) ver. Aantal kinderen: 14 (waarvan 6 met buitenlandse roots). Aantal aanwezigen in de viering: 250. Met eigen gemaakte liturgieboekje (secretariaat Vlissingen i.s.m. secretariaat Middelburg: kopieerapparaat!);

 

 • Voorbereiding van de kinderen o.l.v. werkgroep van ouders en pastor;
 • 06-02 bijeenkomst op de pastorie van de werkgroep met pastor;
 • 12-02 ouderavond in Emmanuelkapel (in vergaderzaal van de pastorie: oecumenische gesprekskring);
 • 17-02 presentatie van communicanten in een zondag kerkdienst
 • Bijeenkomsten met de kinderen (afkomstig van diverse scholen) op woensdagen na de middag op de pastorie en in de kerk rond het project: “Door de Poort”: 20-02; 27-02; 06- 03; 20-03; 23-03 (palmpasenstokken maken v.m. palmzondag) en 10-04. Oefenen in de

kerk 12-04;

 • Creativiteit Poorten gemaakt door ouders en opgeslagen in een kamer op de eerste verdieping van de pastorie, waar ook de versiering voor de kerkbanken wordt bewaard;
 • Duidelijk is dat ook deze pastorale activiteit beslist niet zonder de accommodatie kan;
 • Het vormsel (gezamenlijk Vlissingen-Middelburg);
  • 14-01 pastorie grote zaal: overleg van werkgroep met 2 pastores;
  • 26-02 ouderavond;
  • 06-04 kennismaking vormelingen in zondagse kerkdienst;
  • 11-04 grote zaal: vormelingen catechese (daarna ook in de kerk); o 18-04 grote zaal: vormelingen catechese (daarna ook in de kerk); o  25-04 grote zaal: vormelingen catechese (daarna ook in de kerk); o  16-05 oefenen vormseldienst in pastorie en kerk;
  • Vrijdagavond viering van het sacrament;
  • Aantal: uit Vlissingen dit jaar 3 + 1 volwassen vrouw uit Afrika op een andere datum
 • Huwelijk;
  • 5 april en 22 juni: beide paren internationaal “van samenstelling’.
 • Doopsel
  • 12-tal (waarvan 1 volwassene uit Siera Leone en een 6-tal met in elk geval 1 ouder van buitenlandse afkomst) (12 is niet maatgevend, want in 2011: 23; in 2012: 21 en in 2014

zelfs 29);

 • Uitvaarten;
 • 2013: 26 overledenen, waarvan 9-tal uitvaart vanuit de kerk (ter vergelijking: in 2012 34 overledenen; 16-tal uitvaarten vanuit de kerk);
 • De kerk is geschikt voor het vieren van de liturgie;
 • Andere liturgische doeleinden:
  • Repetities van 3 koren;
  • De werkgroep OPEN KERK was ook in het jaar 2013 weer bijzonder Zij betekenen een mooi promotie voor onze kerk en zijn door de uitleg die bezoekers ontvangen over alles wat te zien is van groot belang voor de catechese van de kerk. Het aantal bezoekers was 461: voor een kerk die bepaald niet in het toeristisch centrum van de stad ligt een mooi resultaat;
 • Catechese;
  • 3 maal vond de oecumenische gesprekskring plaats: , febr. en maart;
  • 3 maal de bijbel gesprekskring in het vroege voorjaar en 3 maal in het najaar, telkens op Op die 6 dagen ’s morgens in Middelburg. De gezamenlijke afsluiting met gebedsdienst en maaltijd (5-tal deelnemers) was op vrijdagavond 19 april in kapel en pastorie te Vlissingen;
 • Aantal vrijwilligers: 280
 • Er is geen begraafplaats aanwezig bij de

 

 1. Gegevens in het kader van samenwerking:
  • Vitaliteit Het gehele jaar door worden er diensten gehouden in de kapel en ieder jaar komen aanzienlijke groepen mensen naar de toeristenkerk, zowel parochianen uit de omgeving als

 

toeristen. De voorgangers uit de H. Maria parochie en de Damiaan parochie, gast voorgangers (ook uit Duitsland) en de werkgroepsleden verzorgen de diensten;

 • Verhouding tot andere kerken: samenwerkingen met de pkn kerken uit de gemeenten;
 • Aantal kerken in de parochie: een van de twee kerken van de parochiekerken op Walcheren;
 • Gewenste geografische spreiding: komt overeen met de bevolkingsspreiding;
 • In de kerk is een dagkapel waar iedere woensdag en 1evrijdag van de maand een eucharistie- of communieviering

 

 1. Bouwkundige gegevens:
  • Het gebouw is in slechte staat;
   • de dakbedekking (leien) is in slechte staat en sommige delen van het dak zijn moeilijk bereikbaar v.m. het ontbreken van veiligheidsvoorzieningen;
   • de goten van zink en aansluitingen van et lood moeten worden vervangen;
   • de gevels (metselwerk) moet opnieuw worden gevoegd en scheuren gerepareerd;
   • het staal van de kozijnen is verroest en zorgt voor schade aan puien en metselwerk;
   • de verf van de houten goten is bijna verdwenen;
   • de kapconstructie moet worden hersteld;
   • de dakkapellen en toren moeten worden vernieuwd;
   • de bliksembeveiliging moet worden gerepareerd;
   • als het dak vervangen is, kan het interieur worden opgeknapt;
   • de verwarmingsinstallatie is duur in gebruik en vervuild het
  • e.a. is vastgelegd in de rapportage van de bouwkundige afdeling van het Bisdom uit 2000, de quick scan uit 2011 en de jaarlijkse rapporten van de monumentenwacht;
  • Het is noodzakelijk dat er groot onderhoud wordt uitgevoerd aan daken, gevels en puien;
  • Er is in 2013 aan noodreparaties € 000,== uitgegeven.
  • De kerk is geen rijks- of gemeentelijk monument;
  • Er is geen MOP

 

 1. Financiële gegevens:
  • De grond en het gebouw is eigendom van de parochie;
  • De instandhoudingskosten voor 2014 – 2024: € 000,00;
  • Jaarlijkse energiekosten 2013: € 000,00;
  • Jaarlijkse zakelijke lasten en verzekeringen 2013: € 900,00;
  • Jaarlijkse onderhoudskosten 2013: € 721,75 omvat ook de kosten die zijn gemaakt i.v.m. reparaties van het dak;
  • Voorzieningen groot onderhoud: € 000,00; (per 31 december 2013);
  • Bijzonderheden:
   • Geen uitsplitsing voorziening groot onderhoud tussen kerk en pastorie;
  • Parochiebijdragen 2013: € 112,44;
  • Collecteopbrengsten (inclusief plaatsengeld) 2013: € 551,75;
  • Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen 2013: € 205,60;

 

 1. Gegevens mbt externe contacten:
  • Overname / medegebruik: Overleg met de gemeente Vlissingen over oplossingen voor het probleem van het kerkgebouw;
  • Gemeentelijke bestemmingsplannen: in de afgelopen jaren zijn onderzoeken geweest om op deze locatie vervangende nieuwbouw te Deze onderzoeken heeft tot heden toe niet tot resultaat geleid;
  • Mogelijke nieuwe opties worden onderzocht.