Pastoraal plan

Pastoraal plan Heilige Maria- en Pater Damiaanparochie Boven de Schelde 21 november 2016

‘Geloof om te leven, niet om te overleven.’

 

Inhoudsopgave

DEEL I – VISIE

 1. Voorwoord 
 2. Pastorale visie: aangewezen op elkaar
 3. Geloofsvorming gericht op de toekomst
 4. Elementen tot opbouw van de gemeenschap van gelovigen Boven de Schelde
 1. Leven en vieren vanuit een Christelijke overtuiging
 2. De diaconale opdracht
 3. Oecumene
 4. Bestuurlijke instrumenten om genoemde doelstellingen te realiseren

 

DEEL II – UITWERKINGEN OP DEELGEBIEDEN

 1. Liturgie
 2. Geloofsvorming jonge gezinnen (kinderen en ouders)
 3. Pastoraat voor en met ouderen
 1. Catechese voor volwassenen
 2. Diaconie
 3. Oecumene
 4. Toeristenpastoraat
 5. De onderlinge betrokkenheid versterken
 6. Teamleiderschap
 7. Bestuurlijke aandachtspunten samenhangend met het plan

U kunt het gehele plan ook hier downloaden als PDF bestand.

Tevens is er ook een gebouwenplan beschikbaar:

gebouwenplan H Mariaparochie 190115