Installatieviering nieuwe pastoor

      Reacties uitgeschakeld voor Installatieviering nieuwe pastoor

‘Ik verzoek de priester Thaddy de Deckere naar voren te komen voor de hernieuwing van de wijdingsbeloften en de aanstelling als pastoor van de parochies van de Heilige Maria en van de Heilige Pater Damiaan.’

In de mooie H. Maria Magdalenakerk in Goes werd op zondag 11 februari pater Thaddy de Deckere tot pastoor geïnstalleerd. De kerk was vol en door het gebruik van live-stream kon de viering zelfs in India gevolgd worden (via: www.kerkdienstgemist.nl) Het hele pastorale team was aanwezig. De plechtige eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr. Jan Liesen. Concelebranten waren pastoor Thaddy , emeritus pastoor Paul de Maat en regionaal overste Ben Engelbertink MHM. Het samengesteld koor van de Damiaanparochie o.l.v. Christian Blaha zorgde vanaf het oksaal voor de muzikale ondersteuning.

In de viering werd pastoor Thaddy naar voren geroepen met de zin bovenin de tekst. Hij kreeg de tekenen en symbolen overhandigd die horen bij het ambt van pastoor in een missionaire kerk: Het Evangelieboek : ‘De verkondiging van het Evangelie is het fundament van een missionaire geloofsgemeenschap’ De kelk en de hostieschaal: ‘Het breken van het Brood, de viering van de Eucharistie, is bron en hoogtepunt van een missionaire geloofsgemeenschap’ Het symbolisch hart: ‘Het leven in liefde met elkaar en met onze God is het hart van een missionaire geloofsgemeenschap’

Mgr. Liesen zegende het hele pastorale team. Vele dankzeggingen volgden. Na de zegen en wegzending was er gelegenheid om de bisschop te ontmoeten en de nieuwe pastoor te feliciteren. Uiteraard volgde er na afloop nog een gezellig samenzijn.Onderstaande foto’s zijn allemaal gemaakt door Richard Gielens


sleutels van beide parochiekerken worden overhandigd
regionaal overste Ben Engelbertink MHM,
emeritus pastoor Paul de Maat,
Monseigneur Jan Liesen en pater Thaddy de Deckere MHM
emeritus pastoor Paul de Maat
hernieuwde wijdingsbelofte
overhandigen Evangelieboek
overhandigen kelk en de hostieschaal
overhandigen symbolisch hart
Heilige Maria en Heilige pater Damiaan
dank aan de aanwezigen door vicevoorzitter
Ruud Louwes van de Heilige Maria Parochie Walcheren

een groet aan de carnavalsvierders