Kerkgidsen Middelburg

1

Jaarverslag kerkgidsen 2017

 

 

Openstellingen

 

De HH Petrus- en Pauluskerk is dit jaar 15 donderdagmiddagen (12 – 16 uur) opengesteld geweest voor bezoek, bezinning en gebed. Steeds waren twee of meer kerkgidsen aanwezig. Totaal aantal bezoekers, voor zover wij​​ ze​​ hebben kunnen tellen, op die donderdagmiddagen was​​ 1168 (in 2016: 963,​​ in 2015: 786, in 2014: 811, in 2013: 969). Per middag wisselend van 25 tot 127.​​ 

De begeleide wandeling, het kerkgidsenpad, werd dit jaar​​ gehouden in de maanden juli en augustus.​​ Opnieuw heeft men de wandeling gedaan​​ op 3​​ (extra)​​ donderdagen in september. Omdat de kerk open was (op 2​​ donderdagen), kwamen er toch 52​​ bezoekers binnen. De kerkenpadgids had slechts 2 bezoekers. De laatste donderdag in september kon de deur niet geopend worden omdat de sleutels kwijt waren. De kerkenpadgidsen hebben geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen​​ dat​​ er volgend jaar geen begeleide wandelingen in september meer worden gehouden (na de Open Monumentendag).​​ De belangstelling voor die wandeling is sterk teruggelopen.​​ Dit seizoen zijn niet alle​​ kerkenpadwandelingen​​ doorgegaan. Dit heeft invloed op het aantal bezoekers aan onze kerk.

 

Geregeld horen wij van mensen dat zij doordeweeks een gesloten kerk aantreffen en dat zij nu juist blij zijn dat de kerk open is.​​ Mensen die de kerk bezoeken, willen nog wel eens filmpjes maken​​ en die dan​​ later op facebook​​ plaatsen.​​ En zomaar een zin uit ons logboek: ‘Het was een afwisselende middag met verrassende dingen en ontmoetingen’.​​ Bezoekers uit verschillende landen, niet alleen de Internationale Schakelklas (zie hieronder) met mensen van overal vandaan, maar ook bezoekers uit de Filippijnen en Colombia. Soms​​ heel​​ eenzame mensen in de kerk, soms mensen die ons een onveilig gevoel gaven.​​ 

 

Afzonderlijke bezoeken aan de kerk

 

Februari 2017:​​ Medewerking verleend aan een kunstenares uit Drenthe,​​ geboren en​​ een​​ stukje getogen​​ in​​ Middelburg, was ooit zeer geïnspireerd door de wandschildering in de absis van Hans​​ Heeren. Zij heeft een aantal mooie foto’s kunnen maken voor een kunstproject.

 

Woensdag 8 maart:​​ Twee groepen studenten van de PABO bezochten de kerk om kennis te maken met levensbeschouwing en religie. Diezelfde middag bezochten zij ook de​​ synagoge​​ en de​​ moskee. Aan de hand van een project probeerden zij een aantal vragen te beantwoorden.​​ In onze kerk gingen ze, volgens hun opdrachten op zoek naar de godslamp, de biechtstoel, de lezenaar en het altaar, de paaskaars, de kruiswegstaties, beelden en attributen. En dan ook nog op zoek naar de betekenis daarvan.​​ Bij elkaar 36 studenten en een begeleider. Veel spijbelaars:​​ foei!

 

Vrijdagmiddag 24 maart:​​ 12 leerlingen en één docente van de internationale schakelklas van de CSW/Nehalennia kwamen de kerk bezoeken. Deze leerlingen, leeftijd tussen 12 en 17 jaar, waren aan het kennismaken met de Nederlandse samenleving. Zij kwamen uit Eritrea, Syrië, Irak en Palestina. Er was een (streng vastend) christelijk meisje bij, de anderen waren moslims. Een​​ leuk​​ en interessant​​ bezoek. Een paar meisjes stevig in de hoofddoek. Gezocht naar wat we gemeenschappelijk hebben:​​ water, kralensnoer, houdingen van gebed, Maryam, Isa, vastentijd. Mooi vonden ze de aangestoken kaarsjes, het Heilige Boek, de gekleurde kazuifels, de kruisjes van de overledenen, de biechtstoel (iets fout doen, spijt ervan hebben, sorry zeggen), de doopkapel en de doopschelpen. En het orgel: helemaal onbekend. Op de achtergrond Gregoriaanse muziek.​​ De oudere meisjes hielden de zaak goed in de gaten, toen een paar jongens het wijwater wilden aanraken werden zij fel tot de orde geroepen:​​ dat was toch​​ te christelijk.​​ En omdat de kerkdeuren toch openstonden: nog 5 extra bezoekers

 

Maandagochtend 27 maart: 55 leerlingen​​ van groep 7 en hun begeleiders van de Algemene Basisschool kwamen naar de kerk. In groepjes en met behulp van een speurtocht (en extra vrijwilligers) maakten ze kennis met onze traditie en onze gebruiken. Vragen die gesteld werden: Wat zijn engelen? Waarom ziet de paaskaars er anders uit dan op de foto van de speurtocht? En waarom ziet het gordijntje voor het tabernakel er anders uit? Vastentijd! Wij hadden ook nog wat extra attributen neergezet: de kaarsenstandaards voor een uitvaart, de wijwaterbak + kwast, brood en wijn, rozenkrans en de bel. Met dank aan de extra vrijwilligers​​ voor dit bezoek,​​ Annemarie Pluymers​​ en​​ René Adriaansen.

Maandagochtend​​ 10 april:​​ opnieuw een groep leerlingen (16) van de internationale schakelklas. Leerlingen uit Eritrea, Egypte, Syrië, Iran en Irak. De jongeren uit Eritrea waren​​ christenen. Sommigen waren aan het vasten. Voor hen betekende dat: heel erg sober en geen dierlijke producten, ook geen eieren en melk. Wederom een leuke, boeiende groep.

En omdat de kerkdeuren open stonden, kwam de stadsgids binnen met een grote groep (40) Engelssprekende gasten.

 

Maandagochtend 22 mei:​​ Opnieuw een groep van 50 leerlingen en begeleiders van de Algemene Basisschool in de kerk. Met behulp van de speurtocht bekeken ze de kerk. En soms weer mooie vragen: Waarom is het geloof uitgevonden? En op de ​​ vraag: Waarom wordt er gedoopt met water? Het antwoord door een van de kinderen: Omdat Jezus op het water liep. Opnieuw konden we een beroep doen op extra vrijwilligers: Anja van Oers​​ en​​ Ger van Waegeningh.

 

Vrijdag 9 juni:​​ Bernard van Lamoen had een ‘uitje’ georganiseerd voor parochianen en medewerkers van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Eerder die dag​​ hadden zij de toeristenkerk in Vrouwenpolder bezocht.​​ In de H.H. Petrus - en Pauluskerk zouden zij een viering hebben en de lunch gebruiken. Later zouden ze nog een bezoekje aan de Abdijkerken brengen. Voor de lunch is aan deze bezoekers de legende verteld van OLV​​ van​​ de​​ Polder, de geschiedenis van het schilderij en over de bedevaartgangers. Bezoekersaantal: 55.

 

Maandagmiddag 26 juni:​​ 29​​ leerlingen​​ en 3 begeleiders (32)​​ uit groep 8 van de Sint Franciscusschool bezochten de kerk. Na een boeiende rondleiding door​​ meester​​ Luc van de Hemel kregen de kinderen een prachtig opdrachtenboekje, gemaakt door meester Luc, en zij gingen geconcentreerd aan het werk. Na een glaasje fris, een plakje cake en wat dollen in de tuin gingen zij op de fiets terug naar school. Dit opdrachtenboekje is bij de kerkgidsen te koop.​​ 

 

Zaterdag 9​​ september:​​ Open Monumentendag. Thema was:​​ ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Een goed bezochte dag​​ met​​ 173​​ bezoekers.​​ Aan het thema is geen bijzondere aandacht besteed.​​ De ochtend: een gordijn van regen​​ maar​​ toen kwam de zon en kwamen ook de bezoekers. Bijzonder: een groep uit België, allemaal Parkinsonpatiënten en partners.

 

Zaterdag 28​​ oktober:​​ Nacht van de Nacht​​ (N8vdN8):​​ Middelburg ‘deed’ het licht uit. Doel: bewustzijn vergroten voor energiebesparing en om te genieten van de schoonheid van de nacht. Ook wel​​ wat​​ veel halloweenachtige activiteiten.​​ Het​​ lijkt​​ een soort lichtfestival​​ te​​ worden.​​ Ook onze kerk deed​​ met als vorige jaren​​ mee: lichtjes, rust en Gregoriaanse muziek. Een sfeervolle avond. Bezoekersaantal: 621.

 

Dinsdagochtend 31​​ oktober: 41​​ leerlingen en 3 begeleiders (44) van de CSW (Christelijke Scholengemeenschap Walcheren) bezochten onze kerk. Het waren 1e​​ klassers van de MAVO. Met speciale opdrachten, die ze op hun i-pad konden invullen, liepen ze de kerk rond. Een van die opdrachten was bijvoorbeeld: Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor de leden van de kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor mensen buiten de kerk? Hoe laat de kerk zien dat ze oog heeft voor mensen ver weg?​​ 

Daarna moesten de leerlingen goed rondkijken en zoveel mogelijk voorwerpen opschrijven die ze zagen in de kerk en proberen er achter te komen waarvoor ze werden gebruikt of waarom ze in de kerk aanwezig waren.​​ 

Deze ochtend bezochten ze ook de​​ moskee​​ en de​​ synagoge. Toch wel bijzonder: twee leerlingen hebben de kerk niet kunnen vinden!

 

Maandagochtend 20 november:​​ 30 leerlingen en twee begeleiders (en twee toeristen) (44) van de CSW VMBO Basis/kader bezochten de kerk. Opnieuw met een opdracht rondom het thema ‘Oog voor Elkaar’. Maar daarnaast moesten ze veel foto’s maken en proberen erachter te komen wat ze nu gefotografeerd hadden. En daar waren natuurlijk de vrijwillige kerkgidsen voor. Op school moest iedere leerling een korte​​ PowerPoint​​ presentatie doen over dit bezoek. In 12 dia’s moesten ze kunnen​​ ​​ laten zien welke voorwerpen er in de kerk waren en wat ze betekenden. Met enige aansporing ging het prima. Deze zelfde ochtend bezochten ze ook nog de voedselbank.

 

Tweede kerstdag:​​ een extra openstelling zodat mensen nog eens konden kijken naar de​​ grote​​ kerststal en naar de tentoonstelling van kerstgroepen in de vitrinekasten. In de vitrinekasten stonden kerstgroepen uit​​ Duitsland, Zweden, Bethlehem en nog wat ‘klein spul’. Bijzonder dit jaar was dat de​​ Provinciale Zeeuwsche Courant een heel aardig artikel​​ met​​ foto’s had verzorgd over de tentoonstelling van kerstgroepen in de vitrinekasten. Voorafgaand aan de kerst zijn er​​ in een paar groepjes​​ nog​​ zo’n​​ 20 bezoekers langs​​ geweest.​​ Bezoekers:​​ 122 (in 2016:​​ 75, in​​ 2015: 102, in 2014:​​ 112, in 2013: 138).​​ 

 

Aantal bezoekers

 

Het totaal aantal bezoekers bedroeg in​​ 2017:​​ 2345​​ (2016:​​ 2076,​​ 2015:​​ 2256,​​ 2014:​​ 2150, 2013:1639).

 

De verdeling van het​​ totale​​ aantal bezoekers was:

 • Donderdagen:1.220

 • N8vdN8:

   ​​​​ ​​ 621

 • Overige:  ​​ ​​​​ 504

 

Organisten

 

Op de donderdagmiddagen hebben als organisten gespeeld: de heren Briessinck en Leenhouts.​​ En nieuw dit jaar: trompettist Johan van Vliet die op het orgel werd begeleid​​ door Harry van Zweden.​​ ​​ 

 

Kerkgidsen

 

Kerkgidsen dit jaar: ​​ 

 • Willemien Dellaert

 • Elly Edelenbosch

 • Trudy van Hoof

 • Clementine Jansen

 • Thea Melse

 • Nicolette Meulenbroek​​ 

 • Riny Schroots

 • Christine Leedy

 • Peter Berkvens

 • Monique Peters

 

 

Vitrinekasten

 

In de vitrinekasten zijn tentoonstellingen geweest over:​​ 

 • Spreekwoorden en gezegdes in onze taal die door de Statenvertaling in de Nederlandse taal zijn gekomen.

 • Iconen van​​ Sanny Pruijsers.

 • Van apostelplant tot Lieveheersbeestje. En in de kleine kastjes een aantal Mariabeeldjes.

 • Kerstgroepen uit de​​ verzameling van​​ Nicolette Meulenbroek.

 

Financieel overzicht​​ 

 

Nog steeds richten de kerkgidsen een kleine verkoopstand in met vooral ansichtkaarten en kleine devotionalia.

De werkboekjes ontworpen door Luc van de Hemel​​ zijn inmiddels apart afgerekend​​ met de Franciscusschool.

 

In de loop van het jaar is steeds,​​ wanneer er een wat groter bedrag in kas was,​​ dat geld overgemaakt op het rekeningnummer van de penningmeester. In 2017​​ was dat een bedrag van 110​​ euro.​​ 

 

 

31 december 2017,

Nicolette Meulenbroek-Kleinegris.

 

Bestanden