Parochie plan

Parochieplan H. Maria Parochie Walcheren

10-01-2018

Elke parochie in het bisdom Breda dient een parochieplan te hebben of te ontwikkelen. Het is een document in wording, dat regelmatig moet worden bijgesteld.

Een parochieplan vertelt hoe een aantal zaken in de parochie er nu bij staan en hoe het later kan gaan worden. Ons parochieplan vindt u op onze website. Het is veel te groot om ergens anders te publiceren.

Op een aantal terreinen werkt onze parochie nauw samen met de H. pater Damiaanparochie op Beveland. Sommige onderdelen zijn dus identiek in beide parochies.

Voor onze parochie ziet het parochieplan er als volgt uit:

  1. Pastoraal plan
  2. Vrijwilligers- en personeelsbeleid (dit onderdeel is in ontwikkeling)
  3. Financiën (dit onderdeel is in ontwikkeling)
  4. Gebouwen
  5. Besturen (dit onderdeel is in ontwikkeling)
  6. Communicatie (dit onderdeel is in ontwikkeling)

De onderdelen vrijwilligersbeleid, financiën, besturen en communicatie willen we de komende tijd proberen te realiseren, met hulp van deskundigen binnen en buiten het bisdom en de parochie.

Wanneer u klikt op het onderwerp, dan komt u vanzelf op de juiste pagina van dat hoofdstuk.