Oecumene

Korte beschrijving huidige situatie:

De oecumenische contacten Boven de Schelde zijn gefragmenteerd, maar anderzijds voor een deel ook structureel. Gefragmenteerd omdat ze vaak spontaan ontstaan, meestal op initiatief van onze protestantse broeders en zusters. Structureel, omdat er ook overlegmomenten zijn, waar van katholieke zijde geregeld aan wordt deelgenomen. Hieronder een globaal overzicht.

Participatie in Raden van Kerken

 • Vlissingen: Wilma Jacquemijns (rk) is sinds enkele jaren voorzitter (±4x per jaar)
 • Middelburg: Ria Mangnus (4x per jaar)

Een maal per jaar organiseren beide raden gezamenlijk een thema-avond: in oktober 2016 zal deze plaats hebben inde moskee te Middelburg in het kader van nader kennismaken met de Islam.

 • Goes: Jan Meeusen (2x per jaar). Wiel Hacking en Jeanine Heezemans zijn betrokken bij de aandachtsvelden liturgie en diaconie

Oecumenische vieringen

Op veel plaatsen komen katholiek en protestant jaarlijks samen om te bidden:

 • In Middelburg en Vlissingen evenals in Oost-Souburg zijn oecumenische vieringen: in januari – Gebed om de eenheid, in september – In Vlissingen is er ook een oecumenische dienst op 4 mei. In verpleeghuis Willibrord te Middelburg rond Kerstmis (24 dec.) en op Beloken Pasen.
 • In de Damiaanparochie in vrijwel alle kernen een viering rond de Gebedsweek voor de
 • Wisselend in de Zak van Zuid-Beveland: oecumenische viering op Hemelvaart met wandeling vooraf
 • Lewedorp: jaarlijkse ‘campingviering’, enkele keren per jaar gastvieringen in de vorm van
 • Hansweert: kerstsamenzang, jaarlijkse ‘openluchtviering’, enkele andere vieringen
 • Goes: kerstsamenzang
 • Rilland: schoolviering, incidentele oecumenische viering
 • Zierikzee/Westhoek: Samen Vieren (6x per jaar) a. Taizéviering, etc.
 • Heinkenszand: zangochtenden (10x per jaar), gebedsbijeenkomsten Dijkstede (6x per jaar), diaconale oecumenische viering (Caritas en diaconie)

Overige activiteiten, vooral op het terrein van catechese en vorming

 • Middelburg: Reagerend op de actualiteit kunnen er ook oecumenische activiteiten plaatsvinden, zoals daar was de gebedswake in de Koorkerk na de aanslag op Charlie Hebdo
 • Zierikzee: Geloven met Volwassenen (gevarieerd programma, 6x per jaar)
 • Zierikzee: Oecumenisch overleg (4x per jaar, Fons van Hees)
 • Goes: deelname aan pastoresconvent (Wiel Hacking, 4x per jaar, indien mogelijk)
 • Goes: Cursus Theologische Vorming (32x per jaar, 3 jaar lang)
 • Oprichting Diaconaal Platform (Louis Schout, Wiel Hacking)
 • Filmavonden in de Zak (3x per jaar, Egbert Rietveld en Wiel Hacking)
 • Filmavonden Kruiningen (2x per jaar, William Quak en Wiel Hacking)
 • Kringwerk in de Zak over de spiritualiteit van Jean Vanier (3x, Arie van der Maas en Wiel Hacking)
 • Hansweert: oecumenische gesprekskring (6x per jaar + kloosterdagen, Wiel Hacking)
 • ‘s-Heer Arendskerke: gesprekskring (8x per jaar, Marjo Wisse, Harrie Buijssen)
 • incidenteel: opvang vluchtelingen in 2016

Doelstellingen in de periode 2016 – 2019

Voor de komende periode willen we als doelstellingen formuleren:

 • Het team zal haar participatie in Middelburg, en haar medewerking op onderdelen met de Raden van Kerken in Vlissingen en Goes
 • Zij wil sterke momenten in het kerkelijk jaar begeleiden met gezamenlijk gebed met protestantse broeders en De inhoudelijke voorbereiding wil zij meer benutten als een moment van verdieping in de gezamenlijke Christelijke wortels (Schrift en overweging).

Dit laat onverlet dat het team in hetzelfde weekend zorgdraagt voor een eucharistie of woord- communieviering in een van de eigen kerken.

 • Tweemaal per jaar zal men een overzicht van de lopende en gewenste oecumenische activiteiten op de teamagenda Zo ontstaat er meer structureel een uitwisseling van de ervaringen en kan de gewenste verdieping die we in de contacten willen bereiken meer naar voren komen.

Actiepunten 2016 – begin 2017

Uit genoemde doelstellingen volgt een ‘levendige’ voortzetting van veel van de lopende activiteiten (Zie het overzicht van de huidige situatie).

Vorige Inhoudsopgave Volgende