Vastenactie scholen 2024

      Reacties uitgeschakeld voor Vastenactie scholen 2024

Net als vorig jaar willen we u een tussenbericht geven over de stand van zaken met betrekking tot de Vastenactie 2024. In dit bericht gaat het over de deelname van de scholen.

Aan het begin van de Vastenactie werden er op diverse scholen lessen gegeven over het doel van de Vastenactie van dit jaar. Sommige lessen werden gegeven door het personeel van de  scholen zelf maar Lisanne Jacobs en ondergetekende hebben ook op diverse scholen de leerlingen bijgepraat over het thema van de Vastenactie dit jaar.Opvallend was weer hoe betrokken kinderen zijn bij het wel en wee van medemensen op een totaal ander deel van onze wereldbol. In dit geval  in Afrika in Zimbabwe.

Met groot enthousiasme zijn de kinderen van de 5 scholen die meededen dit jaar, op pad gegaan om hun spaardoosjes te vullen.De deelnemende scholen waren De Franciscusschool in Middelburg, de Sint Jozefschool, De Wissel, Het Vlot en de Ichtusschool in Vlissingen.

Bij Het Vlot waren Insa van Duyn, Ger van Waegeningh en ikzelf aanwezig bij de dikke-bandenrace. Daarbij werd, net als vorig jaar, hard gefietst voor het goede doel. De deelnemers lieten zich sponseren door ouders, grootouders en anderen.

Deze week waren we weer op bezoek bij de vijf scholen om het project af te sluiten, de geldelijke donaties in ontvangst te nemen en een bedankposter uit te reiken.

Ruim € 3100, = was de totale opbrengst van de vijf scholen samen. U heeft er geen idee van hoeveel gewicht (zowel letterlijk maar ook figuurlijk) dat in de schaal legt, wanneer we al die muntjes bij elkaar moeten optillen. Dat is echt het betere spierballenwerk. Gelukkig was er ook veel papiergeld.

Een van harte gemeend DANKJEWEL KINDEREN is daarbij wel op zijn plaats.

Maar ook een dankjewel gericht aan de leerkrachten van de scholen die zich buitengewoon hebben ingezet voor deze Vastenactie 2024.

Ook voor ons, de parochianen, loopt de Vastenactie ten einde. Pasen is in zicht. De offerzuilen in Vlissingen en Middelburg zullen tot Pasen in de kerk blijven staan, zodat iedereen in de gelegenheid is om een bijdrage te leveren.Die bijdrage kan overigens ook gewoon op onze Vastenactie-rekening worden gestort. Ons rekeningnummer is: IBAN NL84 INGB 000 605 1405 t.n.v. Vastenactie Heilige Mariaparochie Walcheren.

We hopen u kort na Pasen het totaalbedrag te kunnen melden.Alle goede gevers alvast hartelijk dank. Wij wensen u fijne Paasdagen

Namens de Werkgroep Vastenactie,

Leo Speckens.