O.L.V. van den Polder Kerk Vrouwenpolder

Bijlage 7: O.L.V. van den Polder Kerk Vrouwenpolder

 

 1. Algemene gegevens:

 

Naam kerk O.L.V. van den Polder Kerk
Adres Fort den Haakweg
Postcode en plaats Vrouwenpolder
Kadastrale aanduiding  
Situatie Het gebouw, welke is geplaatst in 1967, is een houten loods (voormalige waterstaatskeet) welke tijdens het zomerseizoen wordt gebruikt als kerkgebouw. Het gebouw ligt in een Natuurgebied en is in een toeristisch gebied wat aan de voorzijde aansluit op een parkeerterrein.
Bijgebouw(en) geen.
Rapportage kerkelijk kunstbezit Er is een inventarisatie aanwezig

 

 1. Pastoraal – liturgische gegevens:
  • Zitplaatsen: 200 stuks;
  • Bezoekers in 2013: 1500;
  • Aantal vieringen: 17;
  • Het gebouw is geschikt voor vieringen van liturgie;
  • Andere liturgische doeleinden: NVT;
  • Aantal vrijwilligers: 8;
  • Er is geen begraafplaats aanwezig bij het gebouw;

 

 1. Gegevens in het kader van samenwerking:
  • Vitaliteit: Tijdens de zomermaanden komen ieder jaar aanzienlijke groepen mensen naar de toeristenkerk, zowel parochianen uit de omgeving als De gast voorgangers en de werkgroepsleden verzorgen de diensten;
  • Verhouding tot andere kerken: NVT;
  • Aantal kerken in de parochie:
  • Gewenste geografische spreiding: De kerk heeft een lokale functie voor de toeristen tijdens de

 

 1. Bouwkundige gegevens:
  • Het gebouw is in redelijke tot goede staat;
  • Aandachtspunt: Het dak bestaat uit Het dak is waterdicht. Indien het dak vervangen moet worden moet dit door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd wat hoge kosten met zich meebrengt;
  • De kerk is geen rijks- of gemeentelijk monument;
  • Er is geen MOP

 

 1. Financiële gegevens:
  • Het gebouw is eigendom van de parochie, maar de ondergrond is eigendom van Staatsbosbeheer (erfpacht) tot 31 december De mogelijkheid om de erfpacht voort te zetten wordt onderzocht ;
  • De instandhoudingkosten voor 2014 – 2024: € 000,00;
  • Jaarlijkse energiekosten: 2013 € 65,44 (elektra en gas niet aanwezig);
  • Jaarlijkse zakelijke lasten en verzekeringen 2013: € 700,00;
  • Onderhoudskosten: 2013 nihil;
  • Exploitaterekening: 2013 € 350.00 In dit bedrag zijn o.a. begrepen:

collecteopbrengsten € 3.947,04, eventuele stipendia, eventuele opbrengsten offerblokken, eventuele giften, kosten eredienst, kosten koffiedrinken etc.;

 • Kosten van assistentie: 2013 € 650,36;
 • Exploitatie-resultaat: € 950,00;
 • Voorziening groot onderhoud: € 800,00; (per 31 december 2013);
 • De parochie staat garant en alle kosten worden gedekt uit de (collecte) inkomsten van de toeristenkerk;
 • Bijzonderheden:

 

 1. Gegevens mbt externe contacten:
  • Overname / medegebruik: NVT;
  • Gemeentelijke bestemmingsplan:
   • Bestemmingsplan: Kom Vrouwenpolder;
   • Bestemming: Natuur