Inspiratie

Iedereen haalt uit andere zaken inspiratie voor zijn of haar geloof. Soms heb je iets horen voorlezen in de viering en zou je het graag nog eens nalezen. Of je wilt de lezingen graag vooraf thuis al eens rustig doorlezen. Een zinvolle voorbereiding voor de lector van dienst, maar ook voor een kerkganger.

Je vindt bij Lezingen van de dag telkens een nieuw stukje bijbel op onze site – precies wat op die dag wereldwijd gelezen wordt in de eucharistieviering.   

Op de onderstaande pagina’s kan ieder die dat wil zich verder verdiepen en inspiratie opdoen.