Inspiratie

Iedereen haalt uit andere zaken inspiratie voor zijn of haar geloof. Soms heb je iets horen voorlezen in de viering en zou je het graag nog eens nalezen. Of je wilt de lezingen graag vooraf thuis al eens rustig doorlezen. Een zinvolle voorbereiding voor de lector van dienst, maar ook voor een kerkganger.