Toeristenkerken

In onze parochie zijn twee toeristenkerken, waar gedurende het zomerseizoen werkgroepen actief zijn voor het toeristenpastoraat. Zij richten zich met name op het onderhouden van het gebouw, het klaarzetten van alle benodigdheden voor de viering op zondagochtend, de ontvangst van kerkgangers en het bieden van gelegenheid om na afloop koffie te drinken. Tevens spant men zich in koren te boeken en gastvrij te ontvangen en biedt men alle benodigde ondersteuning voor de voorgangers.

Emmaüskerk,
adres:  Houtenhandlaan/Honte, Dishoek
De vieringen in de toeristenkerk Dishoek beginnen half mei en eindigen half september