Toeristenkerken

In onze parochie zijn twee toeristenkerken, waar gedurende het zomerseizoen werkgroepen actief zijn voor het toeristenpastoraat. Zij richten zich met name op het onderhouden van het gebouw, het klaarzetten van alle benodigdheden voor de viering op zondagochtend, de ontvangst van kerkgangers en het bieden van gelegenheid om na afloop koffie te drinken. Tevens spant men zich in koren te boeken en gastvrij te ontvangen en biedt men alle benodigde ondersteuning voor de voorgangers.

Emmaüskerk,
adres:  Houtenhandlaan/Honte, Dishoek
De vieringen in de toeristenkerk Dishoek worden half mei 2023 weer hervat en duren tot half september

 Sint Willibrordkapel,
adres:Badhuisweg 6, 4357 AV Domburg
De eerstvolgende viering in Domburg is op zaterdag 1 april en dit duurt tot en met juni. Vanaf het eerste weekend in juli tot en met eind september is de viering op zondagochtend. Op 2 juli is de viering van het 90 jarig bestaan van de Sint Willibrordkapel.