St. Martinuskerk (Souburg)

Gerard Uijt de Haag, december 2002

martinus-01 – In 1913 werd de ‘vereniging tot behartiging van de r.k. belangen te Oost- en West Souburg en Abelen’ opgericht, met onder andere tot doel ‘het bespreken van elkanders godsdienstige en stoffelijke belangen’, In april 1914 staat in een brief dat het voornaamste doel van de vereniging is om mogelijk te geraken tot een r .k. kerk in Souburg. Om eventueel tot een zelfstandige parochie te komen, staat in diezelfde brief dat:’de r.k. gemeenschap hiervoor niet kapitaalkrachtig genoeg is’. Begin jaren ’30 van de 20e eeuw was het de legendarische pastoor Timp, die mede door raadslid “meneer” Jacques, vanuit de gemeenteraad van Souburg, flink ondersteund werd om een bijkerkje te stichten. martinus-04 – De bouwvergunning kwam dan eindelijk af op 1 juli 1938, maar gaf toch nog wat strubbelingen. Eindelijk was het zover dat op 8 december 1938 het bij kerkje ingewijd werd door deken Dolle. De bediening werd per toerbeurt vanuit Vlissingen verzorgd. Twee grote ronde lamparmaturen werden er opgehangen afkomstig uit de gesloopte r .k- kerk aan de Vlissingse Wilhelminastraat.

– Toen kwam de Duitse bezetting en werd het kerkje door hen gevorderd. ‘Oorlogsgeweld, inundatie van Walcheren’ lezen we in het oktober 1989 uitgegeven herdenkingsboekje, als het kerkje ‘aan de invloeden van eb en vloed’ werd prijsgegeven. .
– In 1947 werd het herstel ingezet. Een flinke ploeg mensen uit de kerkgangers, gaan op vrijwillige basis aan de slag om het kerkje weer een toonbaar aanzien te geven. In 1950 werd de in Vlissingen aangestelde kapelaan Kroon, met de zielzorg in Souburg belast. De omliggende kerktuin had in het voorjaar een bloembollenrijke aankleding. Hij had relaties in de bollenwereld. Ook werd er een bibliotheek in gebruik genomen, om de mensen van lectuur te voorzien, die aangevoerd werden met de volkswagen van de kapelaan.

Bron: “de geschiedenis van de r.k. parochie van Vlissingen”
Door A.J. Schutijser, 1953

– Op 10 augustus 1964 werd per brief van bisschop G.H.de Vet aan de parochianen bekend gemaakt dat Oost en West-Souburg een zelfstandige parochie werd. ‘Op 22 oktober 1966 werd de vernieuwde en vergrote kerk in gebruik genomen.’ Het kerkje werd aangekleed met een mooi Maria-beeld uit Beauraing. In de jaren na 1950 waren er regelmatig bedevaarten naar die plaats, waarvan koster V. Geijsels, mevr. R. Friesema en mevr. M. Uijt de Haag de zelatricen waren.

Het einde van het kerkje, voor de wekelijkse eredienst kwam in oktober 1999. Daarna is de kerk nog enige tijd gebruikt voor rouw- en trouwdiensten en uiteindelijk is de kerk verkocht.