Lief en Leed

In ons parochieblad ‘Verbinding’ staan in de rubriek ‘Lief en Leed’ de dopen, huwelijken en overlijdens genoemd. U kunt u abonneren op het parochieblad door u aan te melden (zie voorblad).
U kunt ook een misintentie opgeven bij het secretariaat. De intentie wordt voorgelezen in de kerken van onze parochie. U kunt contact opnemen met het secretariaat e-mailadres:
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl of via het telefoonnummer 0118-612860
(di en do van 9.30 u tot 11.30u.) Aan een misintentie zijn kosten verbonden. De medewerkers van het secretariaat kunnen u verder informeren.