Sint Catharinakerk Zoutelande

Bijlage 8: Sint Catharinakerk Zoutelande

 

 1. Algemene gegevens:

 

Naam kerk St. Catharinakerk
Adres Bosweg 48
Postcode en plaats Zoutelande
Kadastrale aanduiding Valkenisse D 225
Situatie Het gebouw ligt vrij in een toeristisch gebied. Rondom het gebouw is een met gras ingezaaide strook grond. Het gebouw, een opluchtkerk, is een niet overdekte ruimte/binnentuin omgeven door een schaduwrijke overdekte zuilengalerijen.

Aan de zuidzijde is onder de zuilengalerij het priesterkoor.

Bijgebouw(en) Naast het priesterkoor is onder de zuilengalerij aan de rechterzijde een sacristie en aan de linkerzijde een bergruimten. Aan de voorzijde, links naast de kerk is een kleine woning aanwezig. Aan de achterzijde is een van hout opgetrokken berging.
Rapportage kerkelijk kunstbezit Er is een inventarisatie van roerende goederen uit 1998. (eigendom van de paters HH. Harten).

 

 1. Pastoraal – liturgische gegevens:
  • Zitplaatsen: 300;
  • Bezoekers in 2013: 819;
  • Aantal vieringen in het zomer seizoen van 2013: 17 (waarvan):
   • 11 diensten met een koor;
   • Verder waren er in het zomer seizoen van 2013 de volgende speciale diensten:
    • Eén dienst met Pasen;
    • Eén dienst met Pinksteren;
    • Eén dienst ter eren van het huwelijk van een Duits echtpaar;
   • De kerk is geschikt voor vieren van liturgie;
   • Andere liturgische doeleinden: NVT;
   • Aantal vrijwilligers: 8;
   • Er is geen begraafplaats aanwezig bij de

 

 1. Gegevens in het kader van samenwerking:
  • Vitaliteit: Tijdens de zomermaanden komen ieder jaar aanzienlijke groepen mensen naar de toeristenkerk, zowel parochianen uit de omgeving als De gast voorgangers en de werkgroepsleden verzorgen de diensten;
  • Verhouding tot andere kerken: NVT;
  • Aantal kerken in de parochie:
  • Gewenste geografische spreiding: De kerk heeft een lokale functie voor de toeristen tijdens de

 

 1. Bouwkundige gegevens:
  • Het gebouw is in goede staat;
  • Het onderhoud wordt uitgevoerd door de leden van de werkgroep;
  • De kerk is geen rijks- of gemeentelijk monument;
  • Er is geen MOP

 

 1. Financiële gegevens:
  • De grond en het gebouw is eigendom van de Parochie;
  • De instandhoudingkosten voor 2014 – 2024: € 500,00;
  • Jaarlijkse energiekosten: 2013 € 350,00;
  • Jaarlijkse zakelijke lasten en verzekeringen: 2013 € 250,00;
  • Jaarlijkse onderhoudskosten: 2013 € 725,00;
  • Exploitatierekening: 2013 € 075.00 In dit bedrag zijn o.a. begrepen:

collecteopbrengsten € 3.242,90, eventuele stipendia, eventuele opbrengsten offerblokken, eventuele giften, kosten eredienst, kosten koffiedrinken etc.;

 • Kosten van assistentie: 2013 € 445,00;
 • Voorziening groot onderhoud: – € 400,00 (per 31 december 2013);
 • De parochie staat garant en alle kosten worden gedekt uit de (collecte) inkomsten van de toeristenkerk;
 • Bijzonderheden:
  • Op 30 augustus 1995 hebben de besturen van de Stichting Katholieke Toeristenzorg Zeeland en van de voormalige Emmanuel Parochie te Vlissingen het protocol van overdracht ondertekend voor het toeristenpastoraat in de centra Dishoek en Zoutelande.

 

 • Overige Bijzonderheden:
  • Relatief hoge instandhoudingskosten in relatie tot de negatieve voorziening groot onderhoud;
  • Vraagtekens bij de geraamde instandhoudingskosten, die ons erg hoog voorkomen, gelet op ons bezoek aan de strandkerk op 6 september

 

 1. Gegevens mbt externe contacten:
  • Overname / medegebruik NVT;
  • De kunstroute in Zoutlande heeft in 2013 ook weer gebruik gemaakt van de
  • Gemeentelijke bestemmingsplannen zijn NVT.