Emmauskerk Koudekerke (Dishoek)

Bijlage 6: Emmauskerk Koudekerke (Dishoek)

 

 1. Algemene gegevens:

 

Naam kerk Emmauskerk
Adres Houtenhandlaan
Postcode en plaats 4371 PW Koudekerke
Kadastrale aanduiding Valkenisse M 356
Situatie Het gebouw ligt vrij in een toeristisch gebied met een strook grond naast de kerk voor parkeren; er is een groot parkeerterrein in de directe nabijheid (gratis parkeren). Het gebouw, een opluchtkerk, is een niet overdekte ruimte/binnentuin omgeven door een schaduwrijke overdekte zuilengalerijen. Aan de zuidzijde is onder de zuilengalerij het priesterkoor.
Bijgebouw(en) Naast het priesterkoor is onder de zuilengalerij aan de rechterzijde een sacristie en aan de linkerzijde een zit- en slaapkamer met toilet en pantry.
Rapportage kerkelijk kunstbezit Er is een inventarisatie van roerende goederen uit 1992, waarbij later nog een beeld van Omer Gielliet is geplaatst (Mozes).

 

 1. Pastoraal – liturgische gegevens:
  • Zitplaatsen: 350 stuks;
  • Bezoekers in 2013: Het gemiddelde over de laatste jaren is 2000 per jaar;

o  In 2014: 2414, De toename in 2014 is grotendeels veroorzaakt door de viering van het 50 jarig bestaan van de toeristenkerk;

 • Aantal vieringen: 20 (waarvan): o 10 Eucharistievieringen; o  10 communievieringen;
 • De kerk is geschikt voor vieren van liturgie;
 • Andere liturgische doeleinden: Heel af en toe: doop, huwelijk of begrafenisceremonie;
 • Aantal vrijwilligers: 20;
 • Er is geen begraafplaats aanwezig bij de

 

 1. Gegevens in het kader van samenwerking:
  • Vitaliteit: Tijdens de zomermaanden komen ieder jaar aanzienlijke groepen mensen naar de toeristenkerk, zowel parochianen uit de omgeving als De gast voorgangers en de werkgroepsleden verzorgen de diensten;
  • Verhouding tot andere kerken: NVT;
  • Aantal kerken in de parochie:
  • Gewenste geografische spreiding: De kerk heeft een lokale functie voor de toeristen tijdens de

 

 1. Bouwkundige gegevens:
  • Het gebouw is in goede staat;
  • Aandachtspunt: de dakplaten, uitgevoerd in houtwol-cementplaten, buigen door en zorgen dat de dakpannen niet sluitend De dragende constructie van het dak is al gerepareerd;
  • Het schilderwerk, herstel bestrating in de kerk en overige reparaties worden uitgevoerd door de leden van de werkgroep;
  • De kerk is geen rijks- of gemeentelijk monument;
  • Er is geen MOP

 

 1. Financiële gegevens:
  • De grond en het gebouw zijn eigendom van de Parochie;
  • De instandhoudingkosten voor 2014 – 2024: € 1000,00;
  • Jaarlijkse energiekosten: 2013 € 200,00;
  • Jaarlijkse zakelijke lasten en verzekeringen: 2013 € 825,00;
  • Jaarlijkse onderhoudskosten: 2013 € 650,00;
  • Exploitatierekening: 2013 € 050.00 In dit bedrag zijn o.a. begrepen: collecteopbrengsten € 4.109,29, eventuele stipendia, eventuele opbrengsten offerblokken, eventuele giften, kosten eredienst, kosten koffiedrinken etc.;
  • Kosten van assistentie: 2013 € 409,10;
  • Exploitatie-resultaat: € 650,00;
  • Voorziening groot onderhoud: € 400,00 (per 31 december 2013);
  • De parochie staat garant en alle kosten worden gedekt uit de (collecte) inkomsten van de toeristenkerk;
  • Bijzonderheden:
   • Op 30 augustus 1995 hebben de besturen van de Stichting Katholieke Toeristenzorg Zeeland en van de voormalige Emmanuel Parochie te Vlissingen het protocol van overdracht ondertekend voor het toeristenpastoraat in de centra Dishoek en
   • Naast collecte-opbrengsten ook huuropbrengsten ad € 675,00;
   • Vraagtekens bij de geraamde instandhoudingskosten, die ons erg hoog voorkomen, gelet op ons bezoek aan de strandkerk op 6 september

 

 1. Gegevens mbt externe contacten:
  • Overname / medegebruik: In de winterperiode worden enkele strandhuisje gestald;
  • Een deel van de grond is verhuurd aan derden, die de grond gebruiken als paardenstal en weide;
  • Gemeentelijke bestemmingsplannen zijn NVT.