Onze Lieve Vrouwekerk aan de Singel (Vlissingen)

Gerard Uijt de Haag, december 2002

– In 1905 was al een stichtingsfonds gevormd voor de financiën van de bouw van een nieuwe kerk. Op 30 November 1910 ging de eerste paal de grond in en op 25 maart 1911 legde de deken van Zeeland, J. M. J. Baede de eerste steen. Op 19 december 1911 werd de kerk in alle eenvoud door de deken ingewijd. Op 2 Juni 1913 had de plechtige consecratie plaats door de Haarlemse bisschop, monseigneur Callier. kerk_vlissingen
– In 1914 en in 1919 werden 5 gebrandschilderde ramen in het priesterkoor geplaatst. In 1921 kwamen de kruiswegstaties van kunstschilder Hagebaert. In 1928 werd het priesterkoor gepolychromeerd door kerkschilder Vaassen de Greeve uit Maastricht. In 1932 werd van de giften der parochianen een Theresiabeeld geplaatst.
– Op 30 september 1923 werd de nieuw gebouwde kapel plechtig ingewijd door deken- pastoor Van der Aa en op 2 maart 1925 de nieuw gebouwde vleugel.
– Tussen 1934 en 1945 had pastoor J. B. M. Timp grote plannen: hij wilde van de O.L.V.- kerk een parochiekerk maken. De architect was J. van Velsen uit Haarlem en de aannemer J. M. Bedeaux uit Tilburg. De aanneemsom bedroeg f.29.033,-. In mei 1936 werd de pastorie overgeplaatst van de Wilhelminastraat naar de Singel. Die kerk werd toen in feite parochiekerk. In 1938 was die kerk vergroot. De oude, aan Sint Jacob toegewijde, kerk werd verkocht en afgebroken. Op 29 januari 1939 vond de plechtige ingebruikneming plaats door de pastoor, geassisteerd door beide kapelaans J. M. Dunselman en W. van Niekerk. De patroon van de parochiekerk werd vanaf de inwijding: ‘Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Heilige Rozenkrans en Heilige Jacobus de Meerdere’.
– In de nacht van 1 op 2 november 1944 vielen tijdens de 2e wereldoorlog 17 voltreffers op de kerk. Ook heeft ze te lijden gehad tijdens de inundatie van Walcheren (vanaf oktober 1944). Het zoute zeewater vanuit het Nollegat zette ook de kerk onder water. Het oude orgel uit de gesloopte Sint Jacobskerk werd gebruikt in de Singelkerk en was ook beschadigd. In de loop van 1945 kwam het kerkherstel gereed en met een plechtig danklof op de laatste zondag van september werd ze weer in gebruik gesteld. Na de oorlog moest men zich met een harmonium behelpen, totdat eindelijk in juni 1953 een nieuw pijporgel in gebruik kon worden genomen. olv-02
– Na het Tweede Vaticaans concilie werd vanaf 1965 het kerkinterieur aangepast, o.a. door plaatsing van een nieuw altaar, op 26 juni 1966 ingewijd door monseigneur G. de Vet. Ook bleek de preekstoel overbodig, om van de biechtstoelen maar te zwijgen! Ook het exterieur van de kerk werd aangepast aan het pas aangelegde Stadhuisplein. De trappen verdwenen en er kwam een royale balustrade.
– In 1999 werd de kerk aan de Singel, de parochiekerk voor geheel Zuid-Walcheren, vanwege kerksluiting in de regio.

Bron: “de geschiedenis van de r.k. parochie van Vlissingen” Door A.J. Schutijser, 1953