Onze Lieve Vrouw van den Polder (Middelburg)

mariatotaal Deze informatie zou onvolledig zijn, als geen woord zou worden gerept over het schilderij van de Poldervrouwe. Een hele geschiedenis, een legende.
Omstreeks 1340 werd voor de kerk van Vrouwenpolder, enkele kilometers verwijderd van Middelburg, naar een schildering van Maria verlangd. Een schilder te Middelburg kreeg hiertoe de opdracht, maar slaagde niet in zijn opzet. Totdat een vreemdeling een schilderij maakte… en onopgemerkt verdween. Een Engel?

 totmar Met een feestelijke plechtigheid kreeg het schilderij een plaats in de Vrouwenpolderse kerk: Onze Lieve Vrouw van den Polder. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders, zoals keizer Sigismund, Koning van Hongarije en Bohemen en Graaf Willem IV kwamen met hun gevolg ter bedevaart. In 1437 trok Philips de Goede van Bourgondië – hij verbleef in Middelburg – naar Maria van den Polder.

Bij een grote dijkval in 1494 is het schilderij, samen met de kerk, verdronken. Kort voor 1501 stond een nieuw bedehuis overeind, met een nieuwe wonderbare afbeelding- in de stijl van Quinten Metsijs (1465-1539) – van Maria zonder Kind. Bij de Beeldenstorm in 1572 verdween het schilderij.

Totdat men in 1926 tot de ontdekking kwam, dat dit in het bezit was van baron van Caloen de Basseghem te Brugge. Tijdens een plechtige ommegang aldaar werd het in genoemd jaar door Zeeuwse vrouwen en meisjes rondgedragen.
De toenmalige pastoor Brügemann zette zich in om het schilderij naar de oorspronkelijke streek terug te brengen. Uiteindelijk stemde de baron toe en in 1931 werd het in het bijzijn van de schenker op een eenvoudig altaar in de parochiekerk geplaatst.

 

marhalfHet verdiende echter een sierlijk altaar en in 1932 kreeg het een plaats op een votiefaltaar.
Totdat in 1940 de oorlogshandeling zich aandienden. De Middelburgers werd aangeraden te evacueren, zo vertrok ook de pastoor met het schilderij uit de stad.
In de noodkerk kreeg het hierna een plaats; de pastoor nam het elke avond in een speciaal ontworpen koffer mee naar zijn slaapkamer. Bij de ingebruikneming van de nieuwe parochiekerk in 1951 werd een speciale Mariakapel ingericht.
Na de bevrijding vonden verschillende bedevaarten, o.a. de Verkenners- bedevaarten, plaats. Deze activiteiten behoren tot het verleden, echter de Mariakapel met de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van den Polder heeft over belangstelling niet te klagen. Vele kerkgangers vertoeven vaak in deze ruimte voor gebed en menig kaarsje wordt opgestoken.

 

Lied van Onze Lieve Vrouw van den Polder

Moeder van ons polderland,
Moeder van de zee,
vraagt of God de dijken sluit
om ons wel en wee.
Laat de stroom bedwongen zijn
voor de vloed begint,
want hier woont een volk dat U
als kinderen bemint!

Refrein:
Wonderbare Poldervrouwe,
hoor de klacht van deze tijd.
Geef de mens meer Godsvertrouwen
Gij die zelf Gods Moeder zijt!

Drijf de macht van Satan terug
buiten onze dijk
en regeer ons polderland
als Uw koninkrijk.
Bid voor ons die zondaars zijn,
spaar ons voor het kwaad.
O, Maria, zorg dat geen
van ons verloren gaat.

Refrein:
Wonderbare Poldervrouwe,
hoor de klacht van deze tijd.
Geef de mens meer Godsvertrouwen
Gij die zelf Gods Moeder zijt!

Overal wordt Gij vereerd,
nergens schoon genoeg.
Hoor het vrome volk dat U
duizend gunsten vroeg.
Moeder van ons Polderland,
zie de wereld aan:
zonder Gods genadestroom
zal zij ten onder gaan!

Refrein:
Wonderbare Poldervrouwe,
hoor de klacht van deze tijd.
Geef de mens meer Godsvertrouwen
Gij die zelf Gods Moeder zijt!