Geschiedenis

In een notendop:

De H. Mariaparochie Walcheren is ontstaan op 1 januari 2010 na de fusie van de Heilige Petrus en Paulusparochie in Middelburg en de parochie Zuid Walcheren in Vlissingen.

De parochie Zuid Walcheren was van 1999 tot 2010 een van de twee parochies op Walcheren, en is tot stand gekomen door een fusie van drie parochies.
* De Emmanuelparochie in Paauwenburg
*De Martinusparochie van Oost- en West-Souburg
* De Onze Lieve Vrouweparochie van Vlissingen
Deze fusie is in 1999 tot stand gekomen op initiatief van het bisdom Breda.

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over de geschiedenis en het ontstaan van de parochies en kerken: