VOG – Verklaring Omtrent Gedrag

De afgelopen jaren is in de media, en ook in de digitale nieuwsbrief van onze H. Maria Parochie Walcheren, door de commissie Deetman veelvuldig aandacht besteed aan het ingestelde onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Deze commissie, ingesteld door de Nederlandse bisschoppen, heeft een groot aantal adviezen uitgebracht, welke door de Nederlandse bisschoppen nadien (verder) zijn uitgewerkt in beleid. Het uitgewerkte beleid, geldig voor de hele RK kerkgemeenschap, kunt u vinden op: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/.  Daar vindt u ook de gedragscode voor beroepskrachten en vrijwilligers.

Een daarvan is de verplichting voor groepen vrijwilligers om een VOG (Verklaring omtrent gedrag) te overleggen zodra zij vrijwilligerswerk gaan verrichten. Verder is uiteraard het vrijwilligersbeleidsplan van onze parochie van toepassing.

Vrijwilligers met een bestuurlijke functie dienen altijd een betaalde VOG te overleggen.

Vrijwilligers die ook verplicht zijn om een VOG aan het kerkbestuur te overleggen zijn:

  • vrijwilligers die met minderjarigen omgaan (kindernevendienst, communie, vormsel enz.)
  • vrijwilligers die ouderen thuis bezoeken (ouderenbezoek, ziekenbezoek, halen en brengen naar kerkdienst enz.)
  • vrijwilligers die omgaan met kwetsbare groepen (ouderen, mensen met een beperking, bij rouw, enz.)

Normaal kost het aanvragen van een VOG ruim € 41,50 per persoon. Voor onze parochie zou dat (met de nodige vrijwilligers) een grote kostenpost betekenen.

Gelukkig is overeenstemming bereikt tussen de Nederlandse overheid en de bisschoppen, dat de noodzakelijke VOG voor deze 3 groepen door het parochiebestuur gratis kan worden aangevraagd.

Om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, zal het parochiebestuur namens u de VOG gaan aanvragen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat u als vrijwilliger beschikt over:

  • Een Digid (digitale identificatie) alsmede
  • Een e-mailadres.

We denken dat niet alle bedoelde vrijwilligers nu al over een mailadres en over een Digid beschikken.

Daarom zal het parochiebestuur per werkgroep en in overleg met die groep, een handleiding geven hoe je een mailadres moet aanvragen en hoe je een Digid aanvraagt.

De VOG wordt door de overheid naar u als vrijwilliger gestuurd, naar uw e-mailadres. Zodra u de VOG heeft ontvangen, stuurt u deze per e-mail naar de secretaris van het parochiebestuur.

We voeren het stapsgewijs in. De start is in september 2019.

Met vriendelijke groet,

Jac van Damme,
Secretaris H. Maria Parochie Walcheren.