Parochiekern Vlissingen

Het secretariaat van de parochiekern Vlissingen is gevestigd op de pastorie naast de Onze Lieve Vrouwekerk:
Singel 106
4382 LC Vlissingen
Telefoon: 0118 – 412247 
E-Mail: secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl

Dit secretariaat is voor u geopend van donderdag en vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur. Gedurende deze openingstijden kunt u voor al uw vragen, afspraken, intenties en andere boodschappen aan- of opbellen. Als iets echter niet kan wachten tot de volgende werkdag, is de dienstdoende pastor (ook in het weekend) te bereiken via de

pastorale teamwacht: 06-53637130

BIJDRAGEN

Uw parochiebijdrage, giften, stipendia voor gebedsintenties zijn welkom op:

NL28 INGB 0008 0339 29  ovv. H. Mariaparochie Walcheren te Vlissingen

KERKGEBOUWEN

De Parochiekern Vlissingen beschikt over drie kerkgebouwen:

 VIERINGEN

Vlissingen, Onze Lieve Vrouwe Kerk:

            Zondag:  09.30 uur

eucharistieviering (pr.) of communieviering (p.w.)

voorlezen voor de kinderen en

koffiedrinken na de viering op de eerste zondag van de maand

Donderdagochtend  9.00 uur

weekviering in de dagkapel

 Vlissingen, ter Reede, Koudekerkseweg 81:

            Zaterdag 10.30 uur

eucharistieviering (pr.) of communieviering (p.w.)

Dit bericht verloopt op 14:28 om woensdag 10 november 2021 uur