Misintenties

Met het opgeven van een bepaalde misintentie (voorbede) wordt tot uitdrukking gebracht dat wij door ons gebed de persoon of de zaak die ons lief is, willen laten delen in de genadegaven van de eucharistieviering.

Deze misintenties kunnen worden opgegeven bij het parochiesecretariaat.

U kunt ook het onderstaande web-formulier invullen voor het opgeven van een misintintie. U dient dan het bedrag in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie te doen ofwel het bedrag over te maken op de bankrekening van de parochie.

Singel 106,
4382 LC Vlissingen,
Telefoon: 412247
Bank: NL04 RABO 0156 4656 39
t.n.v. H. Mariaparochie Walcheren te VlissingenOpen tussen 09:00 en 12:00 uur
Lombardstraat 1,
4331 AA Middelburg
Telefoon: 612860
Bank: NL04 RABO 0156 4656 39
t.n.v. H. Mariaparochie Walcheren te MiddelburgOpen tussen 09:30 en 11:30 uur

 

Voor het noemen van een intentie tijdens de voorbede van de viering wordt het  bedrag  van € 10,50 gevraagd.

Overleden parochianen worden gedurende zes weken na het overlijden in alle vieringen bij de voorbede herdacht.

Uw Gegevens
  1. (verplicht)
  2. (geldig email adres nodig)
  3. (verplicht)
Berichtgegevens
  1. (verplicht)
  2. Op welke wijze betaalt u de misintentie?