Oecumene

In het samenwerkingsverband wordt een breed scala aan christelijke kerken en gemeenschappen van overwegend reformatorische gezindte aangetroffen. Variërend van de oecumenisch gezinde Protestantse Kerk Nederland tot de – wat genoemd wordt – de ‘zware’ christelijke gemeenschappen die minder die gezindheid hebben, soms ook naar hun reformatorische broeders en zusters van de PKN.

In alle parochiekernen Boven de Schelde worden min of meer levendige contacten onderhouden met vooral de PKN. Over het algemeen beperken die zich tot het houden van vieringen, met name tijdens de Week van de Eenheid in januari maar bijvoorbeeld ook tijdens de Vredesweek in september. Hier en daar worden ook – met Kerstmis – maaltijden gehouden vanuit een oecumenisch motief (diaconie). Er zijn frisse impulsen tot geloofsverdieping: pelgrimswandelingen in de ‘Zak van Zuid Beveland’ en het PKN-initiatief in Noordwelle om daar in het ‘kerkje Kloosterwelle’ een retraitecentrum uit te bouwen, geschoeid op het abdijleven. (Officieel door PKN aangewezen als ‘pioniersplek’)

Deze activiteiten en contacten worden voortgezet en uitgediept. Belangrijk is om in diaconaal opzicht mee- en samen te werken bij de opvang van vluchtelingen en daartoe ook initiatieven te ontwikkelen.