HH. Petrus en Pauluskerk Middelburg

Bijlage 1: HH. Petrus en Pauluskerk Middelburg

 1. Algemene gegevens:

 

Naam kerk HH. Petrus en Pauluskerk
Adres Lombardstraat 3
Postcode en plaats 4331 AA Middelburg
Kadastrale aanduiding  
Situatie De kerk is gesitueerd in de kern van Middelburg. Aan de linkerzijde van de kerk is een tuin omsloten door gebouwen en tuinmuren. Aan de voor- (pleintje) en rechterzijde van de kerkgebouw zijn beperkt mogelijkheden voor (gratis) parkeren (vergunning). Verder in de omgeving is parkeerruimte maar daarvoor moet overdag voor worden betaald.
Bijgebouw(en) De sacristie is middels een overkapte gang verbonden aan de linkerzijde met het priesterkoor. Dit gebouwtje heeft twee verdiepingen. Aan de rechterzijde van het schip van de kerk is een ingangsportaal en een Mariakapel. Aan de linkerzijde van het schip van de kerk is een doopkapel en 2 uitbouwen met biechtstoelen. Aan de voorzijde van de kerk is links van het voorplein een pastorie. Deze is door middel van een overkapte gang met ruimte voor toilet en keuken en archiefruimte, verbonden met de kerk. In de pastorie is het secretariaat gevestigd. Aan de voor- en linkerzijde van de pastorie is het erf ingericht als tuin welke is afgezet met een lage muur met pilasters.
Rapportage kerkelijk kunstbezit Er is een inventarisatie aanwezig.

 

 1. Pastoraal – liturgische gegevens:
  • Zitplaatsen: 700 stuks;
  • Bezoekers in 2013: 15000 (Op basis van de gegevens uit kaski: op zondagmorgen (en woensdagavond dagkapel): gemiddeld 264 en in Sint Willibrord op zaterdag 25);
  • Eerste communie viering, catechese, creatieve bijdrage
   • Deze was op zondag 21 april om 10.30 uur (afwijkend van de op elke zondagmorgen van het jaar gebruikelijk aanvangstijd van 10.00 uur i.v.m. de komst van familie soms van ver). Aantal kinderen: 11. Vooraf aan de viering zoals gebruikelijk een paar mooie foto’s in onze prachtig door een vrijwilliger onderhouden pastorietuin. Liturgieboekje weer eens opnieuw herzien met vooraf aan de eucharistie zeer zinvolle herdenking door de kinderen van hun eigen doopsel. Slotlied natuurlijk: Moeder van ons Polderland.
   • Voorbereiding van de kinderen o.l.v. werkgroep van ouders en pastor.
   • 23-01 ontvangst in grote zaal, gevolgd door ouderavond eerste communie in de
   • 11-02 ouderavond met pastores in grote zaal pastorie
   • 17-02 presentatie communicanten in de kerkdienst, waarna koffie in de grote zaal

 

o  Bijeenkomsten met de kinderen op woensdagen na schooltijd (kinderen komen van diverse scholen) : vanaf 13-02 tot en met 17-04 met behulp van het project “Door de Poort” , waarvoor de poorten gemaakt zijn door ouders. Vrijdag 19-04 oefenen in de kerk; ouders brengen versiering aan. De poorten worden na afloop zorgvuldig weer ergens in de pastorie bewaard tot een volgende keer.

 • Het vormsel
  • Gezamenlijk met Vlissingen en dit jaar catechese en viering (17-05) in

Aantal kinderen uit Middelburg: 12.

 • Huwelijk
  • 1 huwelijk in onze kerk te Middelburg(20-07); 3 huwelijken elders in de omgeving: Hoogelande, Domburg en
 • Doopsel
  • 15-tal
 • Uitvaarten
  • 2013: 17 overledenen, waarvan 6-tal uitvaart vanuit de kerk
 • De kerk is geschikt voor het vieren van de liturgie;
 • Andere liturgische doeleinden:
  • Regelmatige wisseling van expositie in de vitrine kast achter in de kerk voor ons geloof relevante thema’s worden treffend uitgebeeld
 • De werkgroep kerkgidsen zorgt –vooral seizoensgebonden- voor openstelling van onze kerk waarbij grote aantallen mensen worden ontvangen, waaraan allerlei zaken die te zien zijn deskundig worden Zo komen er ook regelmatig groepen scholieren (kinderen en jongeren) uit de stad hun licht opsteken over het katholieke geloof.
 • Aantal vrijwilligers: 180
 • Er is geen begraafplaats aanwezig bij de

 

 

 1. Gegevens in het kader van samenwerking:
  • Vitaliteit: Het gehele jaar door worden er diensten gehouden in de kerk en ieder jaar komen aanzienlijke groepen mensen naar de kerk, zowel parochianen uit de omgeving als De voorgangers uit de H. Maria parochie en de Damiaan parochie, gast voorgangers en de werkgroepsleden verzorgen de diensten;
  • Verhouding tot andere kerken: Samenwerkingen met de PKN-kerken uit de gemeenten;
  • Aantal kerken in de parochie: één van de twee kerken van de parochiekerken op Walcheren;
  • Gewenste geografische spreiding: Komt overeen met de bevolkingsspreiding;

 

 1. Bouwkundige gegevens:
  • Met uitzondering van het dakbedekking, goten, vergaarbakken en afvoerpijpen is het kerkgebouw in redelijk tot goede staat;
  • Aandachtspunt: Er moet groot onderhoud uitgevoerd worden aan de dakbedekking, de goten, vergaarbakken en afvoerpijpen;
  • Voor het uitvoeren van de algehele restauratie aan het dak en de goten van het kerkgebouw is in 2009 een begroting opgesteld met een bedrag van € 600,00. In de begroting is ook een stelpost van € 25.000,00 opgenomen voor het herstel aan het glas-in-lood met een bedrag voor onvoorzien van € 9.970,00;
  • De kerk is geen rijks- of gemeentelijk monument;
  • Het kerkgebouw valt binnen het beschermd stadsgezicht van Middelburg;
  • Er is geen MOP

 

 1. Financiële gegevens:
  • De grond en het gebouw zijn eigendom van de Parochie;
  • De instandhoudingskosten voor 2014 – 2024: € 000,00;

 

 • Jaarlijkse energiekosten 2013: € 950,00 ;
 • Jaarlijkse zakelijke lasten en verzekeringen 2013: € 700,00;
 • Jaarlijkse onderhoudskosten 2013: € 500,00;
 • Voorziening groot onderhoud: € 000,00;
 • Bijzonderheden:
  • Geen uitsplitsing voorziening groot onderhoud tussen kerk en pastorie;
  • In instandhoudingskosten ad € 400,00 zijn niet meegenomen de offerte voor vernieuwing van het dak ad € 400.000,00;
 • Parochiebijdragen 2013: € 040,42;
 • Collecteopbrengsten 2013: € 528,91;
 • Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen 2013: € 515,00;

 

 1. Gegevens mbt externe contacten:
  • Overname / medegebruik: NVT
  • Gemeentelijke bestemmingsplan:
   • Bestemmingplan: Binnenstad Middelburg
   • Bestemmingen:
    • Gemengd – 13 (kantoren en maatschappelijke voorzieningen);
    • Verkeer;
    • Groen;
   • Dubbelbestemmingen:
    • Waarde – Archeologie – 1;
    • Waarde – Beschermd – Stadsgezicht