Parochieplan boven de schelde 2019 – 2022

H. Maria Parochie Walcheren

Correspondentieadres: Lombardstraat 1, 4331 AA ​​ Middelburg

Website: www.rkwalcheren.nl

e-mail:​​ secretaris@rkwalcheren.nl

November 2019

 

Beste parochianen,

Hierbij nodigen het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren en het pastoresteam van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde u uit​​ voor​​ het bijwonen van een​​ informatiebijeenkomst over het “Parochieplan Boven de Schelde 2019-2022”, met als ondertitel ”De bakens verzetten”.

Er worden twee​​ informatiebijeenkomsten gehouden op:​​ 

  • woensdag 4 december​​ aanvang​​ 19.30 uur, in de dagkapel van de H.H Petrus en Pauluskerk te Middelburg

  • woensdag 11 december​​ aanvang​​ 19.30 uur, in de Emmanuelkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk te Vlissingen.

 

Sinds 2017 is er gewerkt aan​​ het​​ parochieplan. Afgelopen voorjaar is het voltooide plan,

“Parochieplan Boven de Schelde 2019 – 2022”, aan onze bisschop,​​ met het verzoek om instemming,​​ aangeboden. ​​ 

 

In een brief​​ van 22 oktober 2019 heeft bisschop​​ Mgr.​​ dr. J. Liesen​​ ons zijn bevindingen meegedeeld.​​ 

 

Tijdens bovenstaande informatiebijeenkomsten willen wij​​ het parochieplan en​​ de zienswijze van de bisschop​​ hierop​​ met u delen en met u in gesprek gaan over de te nemen stappen in de komende jaren​​ (bijlage 5: aanbevelingen treft u hierbij aan als bijlage).​​ 

 

Het “Parochieplan Boven de Schelde 2019-2022”​​ en de brief van de bisschop van 22 oktober 2019 staan op de website van onze parochie​​ (www.rkwalcheren.nl).

 

Wilt u zo vriendelijk zijn​​ via de parochiesecretariaten van Middelburg​​ (secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl; tel. 0118 – 612 860)​​ of Vlissingen​​ (secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl; tel 0118 – 412 247)​​ te​​ laten​​ weten​​ op welke avond u de bijeenkomst wilt bijwonen.​​ Dit in verband met de catering.

 

Graag hopen wij u op één van de beide informatiebijeenkomsten te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het parochiebestuur van de H. Maria Parochie Walcheren en het pastoresteam van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde

 

Fons van Hees, pastoor

Hans Hendrix, lid van het parochiebestuur

 

Parochieplan-Boven-de-Schelde-003

2019-10-22-098-22-2019-Goedkeuring-parochieplan-H.-Pater-Damiaan-en-H.-Maria-Walcheren