Antwoordpsalm

De antwoordpsalm in het missaal voor Zon~ en Feestdagen.

De antwoordpsalm, een integraal deel van de liturgie van het woord, is van groot liturgisch en pastoraal belang, omdat zij de overweging van het woord van God bevordert. In de uitvoering ervan gaat het om een samenspel (samenspraak/samenzang) van psalmist/cantor en vergadering.

In deze korte commentaren baseer ik mij op de tekst zoals ik die aantref in het Lectionarium voor de Zondagen (1970), d.w.z. op de (strofische) vorm die deze tekst heeft gekregen in Het Missaal voor Zon en Feestdagen (1973). Ik ga niet in op de vraag of deze teksten een verantwoorde vertaling bieden van de grondtekst. Ik behandel ook niet de vraag of door de selectie van verzen, die – vanwege de lengte van de psalm in zijn bijbelse omvang – vaak toegepast wordt, recht wordt gedaan aan het betekenisgeheel van de volledige psalm. Ik laat mij ook niet uit over de tekst van de getoonzette antwoordpsalmen die via partituren en zangbundels in feite beschikbaar zijn voor de parochieliturgie in ons taalgebied.

Stuk voor stuk zijn dit interessante gezichtspunten voor een bespreking van het fenomeen “antwoordpsalm”. Maar ik beperk mij hier tot de vraag op welke wijze de officieel voorgeschreven antwoordpsalm als (liturgische) reactie beschouwd kan worden op de voorgeschreven eerste lezing en zodoende de overweging van het woord van God bevordert. 

drs. Paul de Maat, pastoor regio Walcheren

De antwoordpsalm volgt een cyclus van 3 jaar volgens dit schema:

Advent Christus Koning Jaar
2011 2012 B
2012 2013 C
2013 2014 A
2014 2015 B
2015 2016 C
2016 2017 A
2017 2018 B
2018 2019 C
2019 2020 A
2020 2021 B

Lees hier de uitleg van Pr. de Maat: