Diaconie

Korte beschrijving huidige situatie:

In Deel I werd al beschreven dat er Boven de Schelde twee Caritasinstellingen zijn en meerderde werkgroepen die actief zijn t.a.v. geldwerving en hulp aan kwetsbaren.

Als uitgangspunt werd genomen dat er enerzijds op alle niveau’s aandacht wordt gegeven aan de diaconale dimensie van ons geloof. Anderzijds zien we het als onze opdracht gezamenlijk kennis te nemen van hedendaagse ontwikkelingen in de samenleving en als christenen te zoeken naar concrete mogelijkheden bij te dragen aan het ledigen van concrete nood en erkenning van iedere mens als door God geschapen.

Doelstellingen in de periode 2016 – 2019

In die zin liggen er drie aandachtspunten op tafel:

 • het bevorderen van de onderlinge bekendheid van de twee Caritasinstellingen en andere groepen en het benutten van samenwerking ten bate van de kwetsbare mens;
 • het gezamenlijk uitwerken van enkele speerpunten a.v. de activiteiten in de komende drie jaar;
 • het werken aan een communicatieplan dat alle diaconale activiteiten in beeld brengt en op soepele wijze onder de aandacht brengt bij parochianen en andere belangstellenden c.q. mensen van goede wil.

Actiepunten voor 2016 – begin 2017

Op donderdagavond 17 november 2016 organiseert het team (Wiel Hacking) met medewerking van Marc de Koning (diaconaal medewerking Bisdom) in Heinkenszand een werkconferentie met als titel: ‘Diaconie: actief en zichtbaar’.

De avond is bedoeld voor coördinatoren van diaconale werkgroepen, Caritasbestuurders, parochiebestuurders en leden van het pastorale team.

Richtvragen zijn daarbij:

 • Wat versta jij onder diaconie?
 • Wat gebeurt er nu aan diaconie en caritas?
 • Welke sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zie jij bij de huidige activiteiten?
 • Welke nood in de samenleving heeft hoogste prioriteit wat jou betreft?
 • Wat zijn goede middelen (elders)?
 • Wat voor cursus zou jou kunnen helpen?

Daaropvolgende actiepunten:

 • Deze avond heeft tot doel te komen tot enkele actiepunten voor het komende In deze fase al actiepunten formuleren zou prematuur zijn. Consultatie is nodig.
 • Er zijn bovendien enkele informatiebronnen buiten de regio die relevant kunnen zijn voor het ontwikkelen van eigen

We denken daarbij aan:

 • de site: nl de site is op initiatief van regio Zeeuws Vlaanderen gelanceerd in het kader van het jaar van Barmhartigheid en geeft een aardig overzicht van activiteiten.
 • binnenkort is op de website van het Franciscuscentrum een kennisbank Men kan daar informatie vinden over allerlei initiatieven en activiteiten en daar zijn voordeel mee doen.
 • Gezien de taakstelling van de diocesane medewerker is het mogelijk in dit werkjaar te komen tot een communicatieplan voor alle diaconale activiteiten Boven de Het pastorale team wil deze gelegenheid graag benutten om dit actiepunten nu ter hand te nemen.