H. Willibrorduskapel Domburg

Bijlage 5: H. Willibrorduskapel Domburg

 

 1. Algemene gegevens:

 

Naam kerk H. Willibrorduskapel
Adres Badhuisweg 4
Postcode en plaats 4357 AV Domburg
Kadastrale aanduiding  
Situatie De kapel is gesitueerd in de kern van Domburg tegenover het Badpaviljoen. De toegang van de kapel is met een stoep aan de voorzijde van de kapel aan de Badhuisweg. Naast de kapel is ruimte voor het parkeren van fietsen en maximaal 4 auto’s. Op loopafstand is een parkeerterrein (betaald parkeren).
Bijgebouw(en) Aan de linkerzijde van het priesterkoor is een sacristie.
Rapportage kerkelijk kunstbezit Een inventarisatie van roerende goederen is aanwezig.

 

 1. Pastoraal – liturgische gegevens:
  • Zitplaatsen: 150 stuks;
  • Bezoekers in 2013: 1950 (waarvan);
   • Duitsers: 1053;
   • Nederlanders 897;
  • Aantal vieringen: 54 (waarvan); o Eucharistievieringen: 19; o   Communievieringen: 35;
   • De diensten vonden plaats op zaterdag om00 uur en van 14 juli t/m 25 augustus op zondag om 10.00 uur. Op 12 en 19 januari vonden de diensten geen doorgang

i.v.m. het slechte weer;

 • Verder waren er in 2013 de volgende diensten:
  • Eén dienst met Pasen;
  • Eén dienst met Kerstmis;
  • Eén uitvaart;
  • Eén dienst v.m. 50-jarig huwelijk;
  • Eén dienst v.m. 25-jarig huwelijk.
 • De kapel is geschikt voor vieren van liturgie;
 • Andere liturgische doeleinden: openstelling voor stilte en gebed
 • Aantal vrijwilligers: 8;
 • Er is geen begraafplaats aanwezig bij de

 

 1. Gegevens in het kader van samenwerking:
  • Vitaliteit: Het gehele jaar door worden er diensten gehouden in de kapel en ieder jaar komen aanzienlijke groepen mensen naar de toeristenkerk, zowel parochianen uit de omgeving als De voorgangers uit de H. Maria parochie en de Damiaan parochie, gast voorgangers (ook uit Duitsland) en de werkgroepsleden verzorgen de diensten;

 

 • Verhouding tot andere kerken: samenwerking met pkn kerken Domburg en Oostkapelle;
 • Aantal kerken in de parochie:
 • Gewenste geografische spreiding: kapel heeft een lokale

 

 1. Bouwkundige gegevens:
  • De kapel wordt jaarlijks geïnspecteerd door de monumentenwacht;
  • In 2013 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de kapel:
   • De versleten gevelkachels zijn verwijderd en een nieuwe cv-installatie is geplaatst;
   • de voordeuren zijn gerestaureerd;
   • de hoge ramen aan de linker- en rechterzijde zijn vernieuwd;
   • met uitzondering van de topgevel van het koor boven de dakvlakken van het schip en de topgevel van het schip boven de dakvlakken van het voorportaal is het gehele metselwerk gerestaureerd;
   • aan de binnenzijde van het raamkozijn in de rechtergevel van het koor is een voortzetbeglazing geplaatst;
   • aan de buitenzijde van de kapel zijn alle houtwerken geschilderd;
  • Er is een opnamen en een inventarisatie van de bouwkundige staat gedaan na het afronden van bovenstaande werkzaamheden;
  • Uit deze opname is gebleken dat de bovenstaande werkzaamheden goed zijn uitgevoerd;
  • Bij de opname is gebleken dat de onderhoudstoestand van de daken, goten en de topgevels boven de dakvlakken van het schip en voorportaal zeer matig zijn:
   • Verspreid over de dakvlakken zijn diverse dakpannen geschilferd en Op verschillende plaatsen sluit de pan bedekking onvoldoende. De speciezomen van de vorstpannen op de nokken en hoekkepers zijn gescheurd, loszittend of al weggevallen. Op een aantal plaatsen zijn de speciezomen al eerder vervangen door Flexim (een kunststof middel ter vervanging van de speciezomen). Het Flexim is op diverse plaatsen losgekrompen. De loodafwerkingen zijn op diverse plaatsen gescheurd, kapot en/of loszittend. De dakpannen op het linker dakvlak van het koor waaien bij stormachtig weer, door het ontbreken van panhaken, van het dakvlak. Door al deze gebreken treden er lekkages op;
   • Het metselwerk van de topgevel van het koor boven de dakvlakken van het schipdak is door het roesten van resten van een oude ijzeren verankering in ernstige mate Deze verankering was van een kruis welke al eerder is verwijderd. Door deze scheuren dringt het vocht in het metselwerk naar binnen en ontstaat schade aan het stucwerk aan de binnenzijde. Het metselwerk van de topgevel van het schip boven de dakvlakken van het voorportaal is ter plaatsen van de bevestiging van het kruis gescheurd. Ter plaatse van de betonnen ontlastingsboog (boog tussen het voorportaal en het schip) zijn duidelijke sporen van lekkages. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van een goede afwatering tussen het binnen- en buitenblad van het metselwerk van de topgevel van het schip boven de dakvlakken van het voorportaal;
   • De zinkbekledingen van de goten, vooral aan de binnen opstanden, zijn in erge mate aangetast en verweerd (door puterosie verpoederd het zink waardoor er gaatjes ontstaan). De mastgoten aan de linker- en rechtergevel van het schip zijn in erge mate verweerd en de aansluiting op de dakpannen, die met specie zijn afgewerkt, zijn gescheurd, loszittend of al De afvoerpijpen zijn aangetast en verweerd en op enkele plaatsen ingedeukt.
   • Door de gebreken aan de dakbedekkingen is het dakbeschot op enkele plaatsen ingerot;
  • Voor het verbeteren van de bouwkundige staat moeten de volgende herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd:

 

 • De gehele dakbedekking (dakpannen, nok- en hoekkepervorsten) met alle loodafwerkingen panlatten en tengels verwijderen en opnieuw aanbrengen (slechte dakpannen en vorstpannen vervangen door nieuwe);
 • Het aangetast en ingerot dakbeschot vervangen;
 • Ter verbetering wordt op het dakbeschot een isolatie-folie aangebracht (hierdoor worden lekkages voorkomen) en plaatselijk panhaken aanbrengen (ter voorkomen van stormschade);
 • Gebreken aan het metselwerk van de topgevels boven de dakvlakken schip en voorportaal herstellen;
 • Alle loodafwerkingen dakvlakken vernieuwen;
 • Alle gootbekledingen, mastgoten en afvoerpijpen vernieuwen;
 • Het door vocht en zout aangetast stucwerk aan de binnen wanden herstellen;
 • Na het herstel aan het stucwerk alle de wanden schilderen;
 • Alle houtwerken binnen schilderen (uitgezonderd de gerestaureerde deuren voorportaal en hoge zijramen Deze zijn bij het herstelwerk 2013 al geschilderd);
 • Het parochiebestuur heeft een brief ontvangen van het bisdom waarin is aangegeven dat het bisdom positief staat tegenover het uitvoeren van deze werkzaamheden;
 • De kerk is geen rijks- of gemeentelijk monument;
 • Er is geen MOP

 

 1. Financiële gegevens:
  • De grond en het gebouw zijn eigendom van de Parochie;
  • Voor het vaststellen van de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande werkzaamheden zullen in samenwerking met het Bisdom Breda een begroting worden opgesteld en offertes worden aangevraagd;
  • Na het opstellen van de begroting kan het instandhoudingsplan opgesteld worden;
  • De instandhoudingkosten voor 2014 – 2024: € 000,00;
  • Jaarlijkse energiekosten: 2013 € 445,00;
  • Jaarlijkse zakelijke lasten en verzekeringen 2013: € 550,00;
  • Onderhoudskosten: 2013 € 000,00;
  • Exploitatierekening: 2013 € 500.00 In dit bedrag zijn o.a. begrepen:

collecteopbrengsten € 4.861,12, eventuele stipendia, eventuele opbrengsten offerblokken, eventuele giften, kosten eredienst, kosten koffiedrinken etc.;

 • Kosten van assistentie: 2013 € 722,72;
 • Huuropbrengst: 2013 € 23,00;
 • Voorziening groot onderhoud: € 000,00; (per 31 december 2013);
 • De parochie staat garant en alle kosten worden gedekt uit de (collecte) inkomsten van de kapel;
 • Bijzonderheden:
  • Onderhoudskosten boekjaar 2013 zijn niet representatief voor gemiddelde onderhoudsuitgaven vanwege grootschalig onderhoud;
  • Kosten gepland groot onderhoud is 2014 (circa € 000) veel hoger dan voorziening groot onderhoud.

 

 1. Gegevens mbt externe contacten:
  • Overname / medegebruik: De werkgroep van de kapel is aan het onderzoeken of de kapel als oefenruimte gebruikt kan worden door een koor uit de regio;
  • Gemeentelijke bestemmingsplan:
   • Bestemmingsplan: Kom Domburg;
   • Bestemming: Maatschappelijk;
   • Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie – 1.