Openbaring des Heren: psalm 72

De psalm is een uitgebreide voorbede voor de koning. Er wordt gevraagd om wijsheid en rechtvaardigheid, zodat rechtvaardigheid en welvaart de maatschappelijk gevolgen daarvan zullen zijn. Maar dat niet alleen. De koning zal internationaal erkenning vinden: vorsten zullen geschenken brengen en schatting komen betalen. Het bestuur van de koning zal ook een sociaal aspect hebben: steun voor de armen, misdeelden en zwakken.

Met deze psalm hernemen we de profetische bemoediging uit de derde afdeling van het boek Jesaja (60,1-6), waar – na de terugkeer uit de ballingschap – in de herbouwde tempel de glorie van de Heer zich als een licht manifesteert temidden van Zijn volk, zodanig dat andere volken erop af komen om hun rijkdommen aan te bieden.