Tweede zondag van de advent: psalm 72

In de eerste lezing(Jesaja 11,1-10) voorziet de profeet de geboorte van een vorst (uit de stam van Isai, oorspronkelijker dus nog dan “uit het huis van David”), iemand op wie de geest van de Heer zal rusten. Deze profetie geeft ons de woorden in de mond van een psalm waarin gebeden wordt om wijsheid voor de koning (voor iedere koning) van Israël .

Iedere vorst kan zich immers spiegelen aan de vorst die de profeet voorziet. In de psalm wordt de wens uitgesproken dat de naam van zo’n wijze koning bij alle volken met lof vermeld zal worden. Dat  perspectief opende ons ook al het profetenwoord: “de gehele aarde zal vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water”.